Tutustu täältä hyvinvointialueeseen:

https://vshyvinvointialue.fi/article/hyvinvointialue/


Hyvinvointialueen  esitys ja kokousmataeriaalit löydät täältä. 

https://vshyvinvointialue.fi/aluehallinto-ja-kokousmateriaalit/

Varsinais-Suomen SDP on huolissaan hyvinvointialueen päätöksenteossa käsiteltävästä omaishoidon tukien harmonisoinnista. Aiemmin tuet on päätetty kuntakohtaisesti, nyt ne harmonisoidaan samalle tasolle koko hyvinvointialueella. Tuet ovat olleet hyvin erisuuruisia kunnissa. SDP:n aloitteesta Varsinais-Suomen Hyvinvointialueella lähdettiin...

Lähellä sijaitsevat neuvolat ja terveysasemat sekä ikäihmisten ja vammaisten kotiin annettavat palvelut ovat koko järjestelmän perusta. Niissä tulee olla saatavilla myös soveltuvia erikoislääkäripalveluja.

Pidämme huolta ikäihmisistä - Hoitopaikkoja tulee olla riittävästi ja laadukasta hoitoa pitää saada niin kotona kuin silloinkin, kun kotona ei enää pärjää. Apua ikäihmisten terveydenhuollon ja palvelutarpeiden haasteisiin sekä huoltorakenteen muutokseen tulee löytää osaltaan sosiaali ja terveyspalveluiden intgraatiosta, mutta myös digitalisaatiosta...

”Nopea apu lapsille ja nuorille on inhimillistä ja taloudellista.Lasten ja nuorten ja perheiden työssä painopiste tukee siirtää ennaltaehkäiseviin matalan kynnyksen palveluihin. Perhekeskukset tuovat palvelut yhteen niitä tarvitseville perheille. Erityisryhmien kuten nepsy lasten, erityistä sairautta sairastavien kuin vammaisten palveluja tulee...
Omaishoidon asema tulee selkeämmin määritellä osana sote-palveluita. Omaishoidon kriteerit on yhdenmukaistettava ja tuen tasoa tulee vihdoin nostaa niin, että se madaltaisi kynnystä jäädä hoitamaan omaa lähimmäistään ilman suurempia taloudellisia huolia ja huolta arjen sujuvuudesta. Omaishoitajille tulee lisätä tilapäishoitoa perheiden...
”Digiloikalla parempia palveluita hyvinvointialueella. Digitaalisia palveluita kehitetään asiakas edellä. Yhä enemmän palveluja voidaan järjestää myös etäyhteyksillä tai liikkuvilla palveluilla.”