Varsinais- Suomen hyvinvointialue - VarHa

Tutustu täältä hyvinvointialueeseen:

https://www.varha.fi/fi

https://vshyvinvointialue.fi/article/hyvinvointialue


Hyvinvointialueen esitys ja kokousmataeriaalit löydät täältä.

https://vshyvinvointialue.fi/aluehallinto-ja-kokousmateriaalit/


Aluehallinnossa ratkaisemme millaisia sote- ja pelastustoimen palveluja meillä on jatkossa Varsinais-Suomessa. Muutos parempaan voi toteutua vain, jos siihen on todellista tahtoa. Kyse on kaikille merkittävistä palveluista. Jokaisen on voitava luottaa siihen, että hoitoa ja hoivaa saa silloin kun sitä tarvitsee.

Julkinen terveydenhuolto, yksityinen terveydenhuolto ja kolmas sektori täydentävät toisiaan. Hyvinvointialueella päätöksenteon pitää perustua tietoon, läpinäkyviin kustannuksiin ja laadun vertailuun. Huolehdimme taloudesta fiksusti. Keväällä käynnistyy hyvinvointialueilla palvelustrategian määrittely, jolla on suuri merkitys, miten palvelut jatkossa VarHan hyvinvointialueella toteutetaan.

Meidän oma hyvinvointimme koskettaa jokaista, ja se on lähellä sydäntä. Miten voin, miten jaksan nyt ja tulevaisuudessa, kuinka saan hoitoa ja hoivaa, kun sitä tarvitsen? Tullaanko hädän tullen auttamaan ja kauanko avun saaminen kestää? Miten läheiseni voivat?"

Kaikki tarvitsevat elämänsä aikana sote-palveluita. Peräänkuulutan aitoa uskoa sote-alan parempaan tulevaisuuteen ja siihen, että asioita voi ja kannattaa muuttaa. Sote-uudistus on herättänyt monenlaisia ajatuksia. Hämmennystä, pelkoa, toivoa. Varsinais-Suomen hyvinvointialueilla on on kuitenkin loistava tilaisuus olla mukana kehittämässä jotain uutta. Nyt on aika puhaltaa yhteen hiileen ja tehdä viisaita päätöksiä, joilla luodaan vaikuttavia sote-palveluita ihmiset edellä.

Hyvinvointialueella tehtävät päätökset vaikuttavat oleellisesti alueella asuvien arkeen. Meidän tulee keskittyä pitämään julkiset palvelut toimivina ja tehokkaina, joita yksityinen ja kolmas sektori täydentävät. Terveyskeskuspalvelut, neuvolapalvelut, kotipalvelu, erikoissairaanhoito, koulusairaanhoito ja sosiaaliohjaus - nämä kaikki kuuluvat hyvinvointialueen vastuulle. Kyse valtavan tärkeistä asioista, jotka vaikuttavat, jos eivät aivan suoraan meihin itseemme, niin johonkuhun meille läheiseen. 

Hyvinvointialueilla on panostettava erityisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin. Vauva- ja lapsiperheiden varhainen tuki on tärkeä perusta hyvälle lapsuudelle ja luottamukselle tulevaisuuteen. Terveyspalveluissa asiakas on otettava hoidon keskiöön ja hyödynnettävä paremmin digitalisaation mahdollisuuksia. Ikäihmisten hoivaan on saatava riittävästi hoitajia ja toisaalta kotona asuville usein muistisairaille tulee saada turvatumpaa asumista ja palvelua. Omaishoitajien tukemiseen on tulevina vuosina löydettävä uusia keinoja ja omaishoidon tuen kokonaisuudesta on saatava aidosti omaishoitajan jaksamista tukeva kokonaisuus.

Keskeisiä asioita tulevaisuuden terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta, lähtee kiinnostuksesta ja kyvystä ratkaista erilaisia ongelmia. Tämä terveyskentän moninaistuminen näyttää tulevaisuudessa vain kiihtyvän. Miten Varsinais- Suomen hyvinvointialueella voimme varmistaa henkilökunnan pito- ja vetovoimaa ja kuinka olemme uusien hoitotyöntekijöiden houkuttelija sekä taakaamme nykyisille työntekijöille mahdollisuudet tehdä arvokasta työtään ilman kohtuutonta työpainetta. Ponnistukset henkilökunnan työhyvinvoinnin eteen hyödyttävät koko hyvinvointialuetta ja kasvattavat kaikkien kuntalaisten hyvinvointia.


Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto kokousti eilen viimeisen kerran kuluvana vuotena. Kiitos kaikille valtuutetuille ja virkamiehille yhteisestä vuodesta.

Varsinais-Suomen SDP on huolissaan hyvinvointialueen päätöksenteossa käsiteltävästä omaishoidon tukien harmonisoinnista. Aiemmin tuet on päätetty kuntakohtaisesti, nyt ne harmonisoidaan samalle tasolle koko hyvinvointialueella. Tuet ovat olleet hyvin erisuuruisia kunnissa. SDP:n aloitteesta Varsinais-Suomen Hyvinvointialueella lähdettiin...

Varhan hallituksen enemmistö päätti jättää lääkärin vastaanottomaksujen maksuvapautusten ulkopuolelle pienituloiset peruspäivärahalla olevat työttömät ja toisen asteen opiskelijat. Hyväksytyn esityksen mukaan lääkärin vastaanottomaksusta vapautettuja olisi 1.1.23 alk. toimeentulotuen asiakkaat, takuueläkeläiset ja rintamaveteraanit. On hyvä, että...

Lähellä sijaitsevat neuvolat ja terveysasemat sekä ikäihmisten ja vammaisten kotiin annettavat palvelut ovat koko järjestelmän perusta. Niissä tulee olla saatavilla myös soveltuvia erikoislääkäripalveluja.