Varsinais- Suomen hyvinvointialue - VarHa

Tutustu täältä hyvinvointialueeseen:

https://www.varha.fi/fi

https://vshyvinvointialue.fi/article/hyvinvointialue


Hyvinvointialueen esitys ja kokousmataeriaalit löydät täältä.

https://vshyvinvointialue.fi/aluehallinto-ja-kokousmateriaalit/


Aluehallinnossa ratkaisemme millaisia sote- ja pelastustoimen palveluja meillä on jatkossa Varsinais-Suomessa. Muutos parempaan voi toteutua vain, jos siihen on todellista tahtoa. Kyse on kaikille merkittävistä palveluista. Jokaisen on voitava luottaa siihen, että hoitoa ja hoivaa saa silloin kun sitä tarvitsee.

Julkinen terveydenhuolto, yksityinen terveydenhuolto ja kolmas sektori täydentävät toisiaan. Hyvinvointialueella päätöksenteon pitää perustua tietoon, läpinäkyviin kustannuksiin ja laadun vertailuun. Huolehdimme taloudesta fiksusti. Keväällä käynnistyy hyvinvointialueilla palvelustrategian määrittely, jolla on suuri merkitys, miten palvelut jatkossa VarHan hyvinvointialueella toteutetaan.

Meidän oma hyvinvointimme koskettaa jokaista, ja se on lähellä sydäntä. Miten voin, miten jaksan nyt ja tulevaisuudessa, kuinka saan hoitoa ja hoivaa, kun sitä tarvitsen? Tullaanko hädän tullen auttamaan ja kauanko avun saaminen kestää? Miten läheiseni voivat?"

Kaikki tarvitsevat elämänsä aikana sote-palveluita. Peräänkuulutan aitoa uskoa sote-alan parempaan tulevaisuuteen ja siihen, että asioita voi ja kannattaa muuttaa. Sote-uudistus on herättänyt monenlaisia ajatuksia. Hämmennystä, pelkoa, toivoa. Varsinais-Suomen hyvinvointialueilla on on kuitenkin loistava tilaisuus olla mukana kehittämässä jotain uutta. Nyt on aika puhaltaa yhteen hiileen ja tehdä viisaita päätöksiä, joilla luodaan vaikuttavia sote-palveluita ihmiset edellä.

Hyvinvointialueella tehtävät päätökset vaikuttavat oleellisesti alueella asuvien arkeen. Meidän tulee keskittyä pitämään julkiset palvelut toimivina ja tehokkaina, joita yksityinen ja kolmas sektori täydentävät. Terveyskeskuspalvelut, neuvolapalvelut, kotipalvelu, erikoissairaanhoito, koulusairaanhoito ja sosiaaliohjaus - nämä kaikki kuuluvat hyvinvointialueen vastuulle. Kyse valtavan tärkeistä asioista, jotka vaikuttavat, jos eivät aivan suoraan meihin itseemme, niin johonkuhun meille läheiseen. 

Hyvinvointialueilla on panostettava erityisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin. Vauva- ja lapsiperheiden varhainen tuki on tärkeä perusta hyvälle lapsuudelle ja luottamukselle tulevaisuuteen. Terveyspalveluissa asiakas on otettava hoidon keskiöön ja hyödynnettävä paremmin digitalisaation mahdollisuuksia. Ikäihmisten hoivaan on saatava riittävästi hoitajia ja toisaalta kotona asuville usein muistisairaille tulee saada turvatumpaa asumista ja palvelua. Omaishoitajien tukemiseen on tulevina vuosina löydettävä uusia keinoja ja omaishoidon tuen kokonaisuudesta on saatava aidosti omaishoitajan jaksamista tukeva kokonaisuus.

Keskeisiä asioita tulevaisuuden terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta, lähtee kiinnostuksesta ja kyvystä ratkaista erilaisia ongelmia. Tämä terveyskentän moninaistuminen näyttää tulevaisuudessa vain kiihtyvän. Miten Varsinais- Suomen hyvinvointialueella voimme varmistaa henkilökunnan pito- ja vetovoimaa ja kuinka olemme uusien hoitotyöntekijöiden houkuttelija sekä taakaamme nykyisille työntekijöille mahdollisuudet tehdä arvokasta työtään ilman kohtuutonta työpainetta. Ponnistukset henkilökunnan työhyvinvoinnin eteen hyödyttävät koko hyvinvointialuetta ja kasvattavat kaikkien kuntalaisten hyvinvointia.


”Nopea apu lapsille ja nuorille on inhimillistä ja taloudellista.Lasten ja nuorten ja perheiden työssä painopiste tukee siirtää ennaltaehkäiseviin matalan kynnyksen palveluihin. Perhekeskukset tuovat palvelut yhteen niitä tarvitseville perheille. Erityisryhmien kuten nepsy lasten, erityistä sairautta sairastavien kuin vammaisten palveluja tulee...
Omaishoidon asema tulee selkeämmin määritellä osana sote-palveluita. Omaishoidon kriteerit on yhdenmukaistettava ja tuen tasoa tulee vihdoin nostaa niin, että se madaltaisi kynnystä jäädä hoitamaan omaa lähimmäistään ilman suurempia taloudellisia huolia ja huolta arjen sujuvuudesta. Omaishoitajille tulee lisätä tilapäishoitoa perheiden...
”Digiloikalla parempia palveluita hyvinvointialueella. Digitaalisia palveluita kehitetään asiakas edellä. Yhä enemmän palveluja voidaan järjestää myös etäyhteyksillä tai liikkuvilla palveluilla.”