Ajatuksia hallitusneuvotteluista

24.05.2023

Suomalainen hyvinvointivaltio on monesta suunnasta katsottuna maailman parhaita maita elää. Siitä huolimatta kaikilla ei mene hyvin. Meidän tulisi entisestään vahvistaa yhteiskunnan turvaverkkoa, ei romuttaa. Hallitusneuvotteluihin liittyy monta kysymystä, joihin hallitusohjelma valmistuessaan vastaisi.

Mitä tarkoittaa lopulta koulutuksen erityissuojelu?

Leikataanko ansiosidonnaista työttömyysturvaa?

Mikä on suhtautuminen työperäiseen ja humanitääriseen maahanmuuttoon?

Suhtaudutaanko ilmastotoimiin ja luonnonsuojeluun jatkossakin riittävällä tarmolla?

Leikataanko asumistuesta tai sote-palveluista?

Odotan raskain mielin hallitusneuvottelujen tulosta. Jos vaalien voittajien tavoitteet realisoituvat, tietää se kylmää kyytiä erityisesti vähävaraisille, vähemmistöille ja palkansaajille. Ehdotetut lyhytnäköiset ja hätiköidyt leikkaukset vain aiheuttavat kuluja toisaalla. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunta eivät voi jäädä odottamaan vakaampia aikojaTiedämme, että lapsiperheköyhyys lisää lastensuojelun kuluja ja vähävaraisuus sairastavuutta. Kuitenkin oikeisto on esittänyt leikkauksia mm. asumistukeen ja moniin etuuksiin. 

Tämä maa ei myöskään pyöri ilman työntekijöitä, jotka huolehtivat siisteydestä, turvallisuudesta ja muiden työssäkäynnin edellytyksistä. Heitä ei pidä rangaista heikentämällä työehtoja tai sorvaamalla uusia kikyjä. Tehostamisen sijaan tarvitsemme työelämään kohtuullistamista. Osaajapulasta kärsitään jo nyt ja vuosikymmenien kiristykset työelämässä näkyvät näin työvoiman saannin vaikeutena. Työelämän ja työntekijöiden aseman kehittäminen vastaamaan haasteisiin lähtee työntekijöiden arvostuksesta. Se näkyy riittävänä palkkauksena, riittävinä resursseina ja osaamista vastaavina työtehtävinä.

Lopuksi haluan muistuttaa, että me  SDP:ssä tarjosimme taloudellisesti oikeudenmukaista sekä sosiaalisesti että ekologisesti kestävää vaihtoehtoa jo ennen vaaleja ja tarjoamme sitä myös jatkossakin.