Aluevaltuuston kokous 14.12

15.12.2022

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto kokousti eilen  viimeisen kerran kuluvana vuotena. Kiitos kaikille valtuutetuille ja virkamiehille yhteisestä vuodesta.

Käsittelimme eilen  talousarviota, investointisuunnitelmaa sekä Salon sairaalan uudisrakentamista ja mm. uusien lautakuntien muodostumista sekä hallintosäännön muutosta.

Ensi vuoden alusta alkaen siirry Sote lautakuntaan, missä lasten ja nuorten muut palvelut paitsi sairaalahoito kuuluvat, sillä Tyks-sairaalapalvelulautakunnassa olisin esteellinen. Odotan innolla tulevia vuosia ja uusia haasteita. Onneksi tyks- sairaalapalveluiden lautakunnassa on osaavia päättäjiä pohtimassa sairaalapalveluiden kehittämistä.

Talousarviopykälässä ryhmät pitivät oman puheenvuoronsa ja lisäksi pidin oman puheenvuoron henkilöstön tärkeydestä ja asemasta Varhan käynnistyessä.

Kohta on pienen joululoman aika luottamustehtävistä, mutta arkityöt jatkuvat normaalisti myös juhlapyhinä. Sen jälkeen alkaakin vasta todenteolla työ eduskuntavaaleja ajatellen

Koko puheenvuoroni löytyy alta.

#vshyvinvointialue #sdp #hyvinvointi #henkilöstö

Arvoisat puheenjohtaja, valtuutetut ja virkamiehet.

Hyvinvointialue on suuri julkishallinnollinen muutos rahoituksen näkökulmasta.
 
Hyvinvointialueet käynnistyvätkin yhtä lukuun ottamatta alijäämäisellä budjetilla. Esitettävä rahoitus ei siis kata siirtyviä kustannuksia, Tämä luo painetta talouden ja toiminnan kehittämisohjelmalle sekä palveluverkkostrategialle, joita hyvinvointialueella jo valmistellaan.

Tammikuun alku häämöttää jo Varhan syntymän ihme on lähellä. Hallituksen käsittelyssä on vielä monta aloittavan hyvinvointialueen keskeistä asiaa, jotka viitoittavat alueen alkumetrien toimintaa. Jotta voimme kustannustehokkaasti järjestää jatkossa palveluita, on tärkeää löytää vieläkin aikaisemmin ne, jotka voivat entistä huonommin. Kun mieli tai elämä järkkyy, apua täytyy saada nopeasti. On tärkeää varautua tulevaisuuteen ennakoivasti. Investoimalla peruspalveluihin ja ennaltaehkäisyyn, säästämme kalliista korjaavista toimenpiteistä.

Terveydenhuollossa täytyy aiempaa paremmin huomioida asiakkaiden muuttuvat tarpeet sekä mahdollistaa toimivat sähköiset asiointipalvelut. Digitalisaatioon satsaaminen tuokin kustannustehokkaita ratkaisuja mm. lyhentämällä palveluun pääsyn viivettä ja lisäämällä tehokasta ajankäyttöä. On uskallettava päästää irti vanhoista rakenteista ja uskottava digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin muistaen kuitenkin ihmisen olevan kaiken keskiössä.

Varhan toiminnan kannalta olennaista on turvata riittävä ja osaavan henkilöstön saanti sekä työhyvinvointiin panostaminen. Meillä ei ole varaa menettää enää yhtäkään työntekijää! Tarvitsemme joustavampaa työntekomallia ja erityisesti reilumpaa johtamista. Henkilöstö tulee voida jatkossa keskittyä ydintehtäviin. Vapautetaan siis hoitajat työpaikoilla tekemään työtä joihin hoitahenkilöstöä tarvitaan, näin se hyödyttää parhaiten asiakasta ja hoivaa tarvitsevaa ihmistä.

Olemme lehdistä lukeneet päivystysten ruuhkautumisesta Hus: n alueella. Se on todellisuutta meilläkin, Tyks Akuutissa ihan sama tilanne. Pahimmillaan potilaat viettävät useita vuorokausia Akuutissa eivätkä pääse jatkohoitopaikkoihin. Akuutti tukkeutuu vähitellen, tilanne ei muutu ennen kuin perusterveydenhuoltoon ja jatkohoitopaikkojen riittävyyteen panostetaan lisää euroja.

Helsingin Sanomista saimme myös viime viikolla kuinka henkilöstövajeen vuoksi vauva menehtyi Helsingissä. Pitikö vauvan kuolla, ennen kuin myös synnytyssairaaloiden tilanne havahduttaa päättäjät? Tälläistä ei olisi pitänyt koskaan päästä tapahtumaan. Henkilöstöpula ja riittämättömät resurssit voivat johtaa tilanteeseen, jossa nykyresursseilla pahimmillaan kätilöt eivät kykene luomaan edellytyksiä turvallisille synnytyksille tai perheen hoidolle syntymän jälkeen. Perheiden tulee voida luottaa siihen, että osaavia ammattilaisia on riittävästi turvaamassa syntymän hetkellä ja tukemassa perheiden ensipäiviä vanhemmuudessa myös Varsinais-Suomessa. Kätilöt ja synnytyslääkärit pystyvät ihmeisiin, mutta eivät ilman tiloja ja työkavereita. Kuollutta vastasyntynyttä ei mitkään eurot tuo takaisin.

Kun puhumme strategisista painopistealueista on henkilökunnan hyvinvoinnin oltava tavoitelistan kärjessä. Lopulliset päätökset mm. henkilöstöeduista tai hälytysrahasta loistavat poissaolollaan. Kun vertaan suunniteltuja henkilöstöetuuksia vaikkapa Pirkanmaahan, ollaan siellä panostamassa henkilöstöön aivan eri summilla.

Kun 1.1. 2023 aamulla työvuoroni alkaa, toivon että näistä on päästy sopuun. Jos, hälytysrahoja reilusti lasketaan, henkilökunta tulee luultavammin äänestämään jaloillaan. Kuka silloin vastaa potilasturvallisuudesta kun henkilökuntaa ei riittävästi työvuorossa ole? Työelämään tulevat nuoret eivät tee enää töitä samoilla ehdoilla. Joten kilpailu henkilöstöstä on todellinen. On huomioitava, että palkkataso Varhan alueella on jo nyt verrattuna muihin hyvinvointialueisiin selkeästi jäljessä.

Hoitohenkilökunta ei saa olla vain kuluerä, arvostus on osoitettava muullakin kuin kauniilla sanoilla. Emme saa katsoa peräpeiliin, vaan nyt on katsova tulevaan. Hyvä henkilöstöpolitiikka on erittäin tärkeää

Haasteita meiltä ei ainakaan puutu tulevana vuotena. Nyt siis pyörät pyörimään perustyössä ja kehittämisessä. Me hyvinvointialueen henkilöstö haluamme turvata, parantaa, pelastaa ja tarjota hyvinvointia joka päivä, jos meille siihen vain tarjotaan riittävät resurssit.