Asiakasmaksuvapautukset - joko tasoittavat, ylläpitävät tai vahvistavat terveyseroja.

25.10.2022

Varhan hallituksen enemmistö päätti jättää lääkärin vastaanottomaksujen maksuvapautusten ulkopuolelle pienituloiset peruspäivärahalla olevat työttömät ja toisen asteen opiskelijat. Hyväksytyn esityksen mukaan lääkärin vastaanottomaksusta vapautettuja olisi 1.1.23 alk. toimeentulotuen asiakkaat, takuueläkeläiset ja rintamaveteraanit. On hyvä, että näille ryhmille ollaan vapautusta myöntämässä, mutta SDP:n esityksen mukaiset pienituloiset työttömät ja opiskelijat tulisi ottaa vielä maksuvapautuksen piiriin. Maksuttomuuden rajausta on vaikea ymmärtää, kun ulkopuolelle jääneet ryhmät ovat pienituloisimpia ja faktat myös osoittavat näiden ryhmien voivan huonosti.

 
Työttömät sairastavat työssäkäyviä enemmän. Huono terveys ja mielenterveyden ongelmat ovat yhteydessä korkeampaan työttömyysriskiin ja vakavimmillaan työttömyys näyttäytyy suurina kuolleisuuseroina (THL). Työttömien maksuttomat terveystarkastukset ovat monelle työttömälle portti työkyvyn selvityksiin, kuntoutukseen, hoitoon tai työkyvyttömyyseläkkeelle, mutta laajemmat maksuttomat palvelut tukisivat työttömän sijoittumista takaisin työelämään. 


Asiakasmaksuja kerätään hyvinvointialueella n. 140 miljoonaa. Tästä koko potista pienituloisten työttömien lääkärin vastaanotoista kerättävät maksut olisivat olleet arviolta n. 48 000 €/v (skaalattu Turun asiakkuuksista). Näillä pienituloisilla asiakkailla on oikeus hakea maksuvapautusta, josta tulee tehdä hallintopäätös, jos maksuvapautusta ei ole. Arvio on, että toimeentulotuen asiakkaiden, rintamaveteraanien, pienituloisten työttömien ja eläkeläisten kohdalla maksuvapautuspäätösten tekemisessä työtä riittää yhdelle kokoaikaiselle viranhaltijalle. Lisäksi lainsäädännön mukaan maksuvapautukset ovat ensisijaisia suhteessa toimeentulotukeen.


Toisen asteen opiskelijoiden kohdalta laskelmia ei tehty, mutta tiedämme, että nuoret voivat yhä huonommin. THL:n mukaan nuorten vastaanottokäyntien määrät ovat laskeneet, kun samaan aikaan tuen tarve ja uupumus toisen asteen opiskelijoilla on lisääntynyt. On tärkeää muistaa, että terveenä opiskelut sujuvat ja opiskelijat siirtyvät hyvinvoivina työelämään. Toisen asteen opiskelijoiden tulot ovat usein pieniä ja väliinputoajina heillä ei ole oikeutta YTHS:n palveluihin. Siksi on perusteltua ulottaa maksuvapautus näihin nuoriin.Kansanterveyttä kohennetaan tehokkaimmin parantamalla juuri niiden ryhmien terveyttä, joissa terveysongelmat ovat yleisimpiä. 


Terveyserojen kaventaminen ei tapahdu vain palvelua lisäämällä. Mahdolliset esteet, kuten asiakasmaksut tulee myös poistaa. Kaikessa on myös kysymys fiksusta talouspolitiikasta. Kun terveysongelmat ja hyvinvointierot kasautuvat, se näkyy kasvaneina kustannuksina ja tulojen menetyksinä valtiontaloudelle.

Aluevaltuusto päättää asiakasmaksuista ja maksuvapautuksista 26.10.SDP:n aluevaltuutetut

Niina Alho Sairaanhoitaja, TtM

Niina Piippo Kätilö, terveyden ja hyvinvoinnin YAMK opisk.