Digiloikalla parempia palveluita

09.05.2021

”Digiloikalla parempia palveluita hyvinvointialueella. Digitaalisia palveluita kehitetään asiakas edellä. Yhä enemmän palveluja voidaan järjestää myös etäyhteyksillä tai liikkuvilla palveluilla.”

Hyvinvoinnin lisääntyessä on tärkeää löytää vieläkin aikaisemmin ne, jotka voivat entistä huonommin. On tärkeää varautua tulevaisuuteen ennakoivasti ja pitää kaikista heikoimmassa asemassa olevista huolta varmistamalla julkisten peruspalveluiden toiminta. Investoimalla peruspalveluihin ja ennaltaehkäisyyn säästetään kalliista korjaavista toimenpiteistä.

Terveydenhuollossa täytyy aiempaa paremmin huomioida asiakkaiden muuttuvat tarpeet ja odotukset sekä mahdollistaa jatkossa toimivat sähköiset asiointipalvelut. Tulevaisuuden terveyspalveluissa asiakas on toiminnan keskiössä. On uskallettava päästää irti vanhoista rakenteista, uskottava uusien innovaatioiden ja digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin. Keinoäly ja päätöksentuki lääkärille ja potilaalle yleistyvät koko ajan huimaa vauhtia.  


Vapautetaan ihmiset työpaikoilla tekemään työtä, joka hyödyttää asiakasta ja hoivaa tarvitsevaa ihmistä. Asiakkaat haluavat hyödyntää yhä enemmän digitaalista teknologiaa, kuten erilaisia terveyssovelluksia oman terveytensä ja hyvinvointinsa mittaamiseen ja seuraamiseen. Teknologian parempi hyödyntäminen auttaa asiakasta kommunikoimaan uudella tavalla palvelujärjestelmän kanssa.