Miten voimme varautua Suomea ja koko Eurooppaa uhkaavaan energiakriisiin?

25.08.2022

Kunnellessasani aamupäivän eurooppafoorumia, ei voi olla ihme, että itseäni pohdituttaa Suomea uhkaava energiakriisi. Nyt tarvitaan nopeita toimia, joten on syytä ennakoida, mikäli tilanne käy haastavaksi.

Sähkön hinnan odotetaan nousevan ennätykseen talvella. Lopulta hintoihin vaikuttaa se tuleeko talvesta kylmä, kuinka paljon paljon tuulee, miten voimalat toimivat, toimivatko siirtoyhteydet, sekä mikä on naapurimaiden oman kysynnän ja tarjonnan tasapaino. Suomi on osa eurooppalaista sähkömarkkinaa ja olemme vielä riippuvaisia naapurimaista saatavasta sähköstä.

Sähkön hinta onkin yksi tärkeimmistä yksittäisistä kysymyksistä tänä syksynä, kotitalouksissa mietitäänkin keinoja sähkönkulutuksen vähentämiseksi ja miten tulevasta talvesta selvitään sähkölaskujen noustessa pilviin. Jokainen kotitalous voi vähentää sähkönkulutustan mm. alentamalla vaikkapa huoneiston lämpötilaa asteella tai lämminvesivaraajan lämmitystä muuttamalla. Myös kunnat joutuvat vakavastinpohtimaan sähkön säästötalkoita, mistä sähkönkulutusta voidaan nipistää. 

Eduskunnassa Työ- ja elinkeinoministeriön onkin tehtävä kaikki mahdollinen, jotta sähköpula ja räjähtävästi nousevat sähkön kuluttajahinnat voidaan välttää. Sähkömarkkinalla on jo EU:ssa käytössä hintakatto, jonka alentaminen koko EU:n alueella olisi paras vaihtoehto. Myös kohdennetut tuet kuluttajille on selvitettävä, miten niissä huomioidaan sähkönhinnannousuun vastaavat korotukset.

Sdp on mm. ehdottanut tilapäisesti poikkeustilanteessa päästökaupan markkinavakausreservin sääntöjen muuttamista. Tämän avulla tilapäisesti kriisitilanteessa voitaisiin lisätä päästöoikeuksien määrää, joka laskisi maltillisesti sähkön tuotantokustannuksia. Tämä ei voi olla pysyvä ratkaisu, koska päästökauppa on keskeinen väline päästöjen vähentämiseksi. Kuitenkin nyt odotetussa poikkeustilanteessa on otettava kaikki mahdolliset keinot helpottamaan kotitalouksien ja yritysten taakkaa sähkönhintojen nousun myötä.

Muihin Sdp ratkaisuehdotuksiin sähkömarkkinakrisiin voit tutustua täältä.

https://sdp.fi/fi/blog/sdpn-ratkaisuehdotus-sahkomarkkinakriisiin/