Hallitus ohjelma tuotti opiskelijoille pettymyksen.

26.09.2023
Hallitusohjelma tuotti opiskelijoille pettymyksen!
Eilen opiskelijat ovat vallanneet oppilaitoksia eri puolella Suomea jolla kritisoitu Orpon hallituksen aikomuksia jäädyttää opintotuen indeksikorotukset. Olemmeko valmiit entisestään heikentämään opiskelijoiden toimeentuloa. 

 

Opiskelijat elävät jo valmiiksi köyhyysrajalla ja myös asumistuen leikkaukset osuvat opiskelijoihin ankarasti. Samalla hallitus aikoo entisestään lisätä lainan osuutta opintotuesta. Opiskelijat ovat ainoa ryhmä, jonka odotetaan velkaantuvan saadakseen ruokaa.

 

Korkean osaamistason saavuttamista ei voida tehdä kuluttamalla opiskelijoita loppuun jo opintojen aikana.Suomessa pitäisi voida opiskella ilman huolta toimeentulosta. Jo nykyisin moni opiskelija joutuu kamppailemaan välttämättömän toimeentulon eteen. Opintojen aikaisen elämisen rahoittaminen kokonaan työnteolla on raskasta ja vaikuttaa myös opintomenestykseen. Niille, joiden jaksaminen työntekoon riittää, tulisi työnteon olla aina kannattavaa. 

Viime keväänä Petteri Orpo vielä totesi ettei indeksijarrut koske opiskelijoita. Tilanne on kuitenkin muuttunut kestämättömäksi, hallitus siirtää valtion velkataakkaa nyt opiskelijoiden harteille.
Opintotuen ja opiskelijoiden asumistuen leikkaukset ovat kyseenalainen päätös, sillä suomalaisten koulutustasoa pitää edelleenkin nostaa, jotta Suomi pärjää mm. vihreässä siirtymässä.


Leikkauksissa on aina kyse arvovalinnoista, siitä keneltä hallitus päättää ottaa ja kenelle antaa.


#sdp #opiskelijat #opintotuki