Joulukalenteri Luukku 6     Hyvää Itsenäisyyspäivää

06.12.2022

Itsenäisyyspäivän puhe:Vietämme tänään 105. Suomen itsenäisyyspäivää, joka on tärkeä osa suomalaista traditiota. Sodista ja itsenäisyyden puolesta käydyistä taisteluista on kulunut pitkä aika. Niin pitkä aika, että aikanaan saavutettua itsenäisyyttä on alettu pitää itsestään selvänä asiana. Meidän tulisi kuitenkin muistaa, ettei itsenäisyys ole vain annettu lahja. Itsenäisyys on pitkäaikaisen työn, uhrausten ja isiemme ponnistelujen tulos.

Itsenäisyyspäivänä saamme muistella kansakuntamme vaiheita, kunnioittaa aiempien sukupolvien, erityisesti veteraanien ja lottien tekemää työtä ja uhrauksia sekä välittää muistoja ja perinteitä myös jälkipolville. Jokainen Suomen historian vuosikymmen on omanlaisensa. Kukin vuosikymmen tapahtumineen kuvaa sen ajan henkeä ja elämänmenoa sekä sitä, millaisin vaihein Suomi on kehittynyt juuri sellaiseksi, kuin se tänään on.

Itsenäisen Suomen historian tunteminen on edellytys Suomen kansakunnan kehitykselle ja tulevaisuuden ymmärtämiselle.Me kaikki tämän päivän suomalaiset olemme niin paljosta velkaa aikaisemmille sukupolville siitä yhteiskunnasta, jossa saamme tänään asua ja elää vapaina itsenäisen valtion kansalaisina. Tämän päivän Suomi on rakennettu aiempien sukupolvien kovalla työllä, taistelulla ja sisulla. Ja me kaikki olemme osa tätä tarinaa. 

Meillä on takana poikkeukselliset vuodet koronan vuoksi ja Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan on koetellut meitä tänä vuonna. Me tuemme Ukrainaa niin kauan kuin on tarpeen. On tärkeää, ettemme turru sotaan vaan muistamme, mitä Ukrainassa tapahtuu joka päivä, oikeuden on voitettava. Kriisejä on Suomi historiansa aikana kohdannut ennenkin. Jokainen sukupolvi kokee omat vaikeat aikansa, eikä yksikään kansakunta voi valita koettelemuksiaan. Kaikista vaaran paikoista on Suomi kuitenkin selvinnyt ja noussut aina uuteen kukoistukseen.

Meidän on katsottava suomalaisten turvallisuutta laajemmin. Samaan aikaan, kun Euroopassa käydään sotaa, on Suomi päättänyt liittyä Natoon. Olemme panostaneet vahvasti kansalliseen puolustukseen sekä Suomen huoltovarmuuteen. Turvallisuuden tunne syntyy luottamuksesta yhteiskuntaan ja toisiin ihmisiin, osallisuuden sekä oikeudenmukaisuuden kokemuksesta. Sisäisen turvallisuuden perusta luodaan siten politiikalla, joka vähentää eriarvoisuutta yhteiskunnassa ja vahvistaa kansalaisten osallisuutta.

Sodan vaikutukset välittyvät myös jokaisen suomalaisen arkeen. Energian ja muun elämisen kustannukset nousevat. Ukrainan sodalla on ollut massiiviset taloudelliset vaikutukset pakottaen meidät monet myös hidastamaan tahtia ja pohtimaan, mitkä asiat ovat meille tärkeitä ja säilyttämisen arvoisia. Inflaatio on korkeammalla tasolla kuin vuosikymmeniin. Arkinen toimeentulo herättää huolta meissä monissa, huoli erityisesti pienituloisten työttömien, eläkeläisten ja lapsiperheiden pärjäämisestä on todellinen.

Suomi ei pärjää yksin vaan tarvitsemme vahvaa kansainvälistä yhteistyötä.Ukrainan sota on näyttänyt, kuinka me tarvitsemme nykyistä toimivampaa ja vahvempaa kansainvälistä yhteisöä. Meidän on puolustettava arvojamme, Demokratiaa, vapautta, ihmisoikeuksia ja rauhaa, Suomi on aina pärjännyt yhteistyöllä, kyvyllä sopia ja vahvalla yhteisvastuulla. Tarvitsemme vahvan EU:n, se on myös pienen Suomen etu. Tarvitsemme vahvempaa eurooppalaista varautumista kriiseihin ja yhteisen turvallisuusajattelun laajentamista. Jotta jokainen EU:n jäsenmaa ja jokainen asukas on turvassa myös tulevaisuudessa.

EU:n tulee olla tiennäyttäjä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja sen on pidettävä kiinni hiilineutraaliustavoitteista. On selvää, että ne maat ja ne yritykset, jotka uskaltavat nyt investoida uusiin puhtaisiin ja ilmastoystävällisiin ratkaisuihin, tulevat pärjäämään kriisien jälkeisessä maailmassa. Tässä Suomen on oltava mukana eturintamassa.

Arvostus julkista sektoria ja julkisen sektorin työntekijöitä kohtaan on kasvanut Suomessa. On havahduttu siihen, että kriisin iskiessä on hyvä asia, että meillä on vahva julkinen sektori niin terveydenhoidon, koulutuksen kuin myös kulttuurin osalta, joka pystyy kantamaan vastuuta vakavan kriisin edessä. SDP haluaakin vahvistaa sosiaalista Eurooppaa ja työntekijöiden oikeuksien toteutumista kaikkialla unionissa.

Vaikka aika on synkkä, tänään kuitenkin voimme olla ylpeitä suomalaisuudestamme. Muistetaan kansakuntamme historia ja opetetaan sitä jälkipolville. Ollaan tyytyväisiä ja kiitollisia siitä, kuinka hieno maa Suomi on ja rakennetaan Suomelle onnellinen tulevaisuus yhdessä.

Hyvät ystävät ja toverit, näillä sanoilla haluan toivottaa kaikille turvallista ja rauhallista itsenäisyyspäivää. Pidetään huolta toisistamme. 

Niina Piippo