Hyvinvointialueen strategiaa luomassa

28.08.2022


”Hyvinvointialuestrategian periaatteet ja linjaukset ohjaavat seuraavien vaiheiden päätöksentekoa ja kehittämistyötä”

Suurin osa hyvinvointialueiden organisaatiosta lähti keväällä liikkeelle puhtaalta pöydältä luomaan strategiaa ja johtamisen käytäntöjä, kun osalla valmistelu oli jo aloitettu aiemmin. Varsinais- Suomessa valmistelussa on lähdetty takamatkalta. Nyt on se hetki, kun luodaan kauaskantoisia ratkaisuja, jotka tulevat määrittämään hyvinvointialueen toimintaa vuosiksi eteenpäin. Johtaminen ja strategia ovat ytimessä siinä, miten hyvinvointialue onnistuu tehtävässään - ja miltä tämä uudistus lopulta Varsinais-Suomen alueen ihmisille näyttäytyy.

Hyvinvointialuestrategia tulee sisältämään myös toiminnan painopisteet sekä strategiset periaatteet, joiden avulla pyritään palvelulupauksen täyttämiseen ja jotka ohjaavat kehittämistyötä, päätöksentekoa ja poliittista ohjausta. Näihin liittyen luottamushenkilöt ovat nostaneet esiin onnistumisen kannalta avaintekijöiksi erityisesti perustason ja ennalta ehkäisevien palveluiden merkityksen, palveluiden vaikuttavuuden sekä osaavan henkilöstön saatavuuteen ja jaksamiseen liittyvät tekijät. Henkilöstön saatavuus, riittävyys ja pysyvyys on kasvava, koko hyvinvointialuetta koskeva iso haaste. Myös yliopistollisuus ja kaksikielisyys on tuotu vahvasti esiin strategiassa. Tavoitteenamme vuodelle 2023 tulee olla palveluiden muovautuminen, ammattilaisten arvostuksen koheneminen sekä IT palvelut konkretisoituminen.

Strategiasta päättäminen on yksi aluevaltuuston keskeisimmistä tehtävistä. Varsinais- Suomen hyvinvointialueen strategiatyö on tehty keväästä saakka, jolloin arvotyöskentely käynnistyi valtuutettujen parissa. Strategiaa on työstetty tiiviisti ja käsitelty kevään ja kesän mittaan niin aluehallituksen kuin valtuustoryhmienkin kokouksissa ja lisäksi erilaisissa strategiaseminaareissa. Kesäkuussa toteutetussa verkkoaivoriihessä osallisuus aluevaltuutettujen kesken toteutui hienolla tavalla, jonka jälkeen valtuutettujen sähköisen kyselyn pohjalta tuotettiin kooste ajatuksista. Henkilökunnalle järjestettiin myös kesäkuussa kysely mielipiteistä. On tärkeää, että muun muassa hyvinvointialueelle siirtyvät työntekijät saivat ottaa kantaa strategian sisältöön jo valmisteluvaiheessa, vaikka kyselyn toteuttamisen ajankohta ei ollut optimaalisin.

Aluevaltuuston strategiatyö jatkui perjantaina seminaarissa Naantalissa, jossa luottamushenkilöt työstivät eteenpäin alustavia ajatuksia hyvinvointialueen visiosta, missiosta ja arvoista. Strategialuonnos on siis muovautunut jo monen käsittelyn myötä. Aluelautakunnat pääsevät strategiatyön pariin antamaan vielä omat lausuntonsa strategiasta syyskuun alkupuolella.

Tähän mennessä olemme nostaneet tärkeiksi sen, että työmme yhteisesti tunnustamillemme arvoille näkyvät niin asiakas- kuin henkilöstönäkökulmassa sekä uudistumisen-ja tuloksellisuuden näkökulmassa. Arvoiksi tässä vaiheessa on muun muassa nostettu ystävällisyys,ammattitaito, vastuullisuus ja vaikuttavuus. Toisaalta ystävällisyys arvona koetaan haastellisena, jonka sijaan on ehdotettu inhimillistä tai ihmislähtöistä. Visiossa haluamme tuoda esiin pitkän tähtäimen tavoitetilaa.

Haluamme, että strategiasta tulee napakka, selkokielinen ja konkreettinen asiakirja, joka vastaa lain asettamiin tavoitteisiin. Strategian tavoittena on huomioida näissä erityisesti palvelujen saatavuuden ja yhdenvertaisuuden, ennaltaehkäisevän työn, yliopistollisuuden sekä hyvinvoivan ja osaavan henkilöstön rooli. Strategian tulee elää ajassa ja sitä täytyy tarkastella uudestaan kaiken aikaa. Lähiajan tärkeimpänä asiana on turvallinen siirtymä uuteen järjestämismalliin ja palkanmaksuun, mutta toisaalta strategialla suunnataan myös pitkälle tulevaisuuteen. Strategiatyö jatkuu vielä ja tavoite on, että aluevaltuusto voisi hyväksyä valmiin strategian lokakuuhun mennessä.