Hyvinvointi tarvitsee ilmastotekoja.

22.08.2022

Ilmaston lämpeneminen ihmisen toiminnan seurauksena on yksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistä. Se vaikuttaa kielteisesti luontoon ympäri maailmaa jo nyt, myös meillä Suomessa. Ilmastonmuutos myös lisää köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä vaikeuttaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Ilmastonmuutoksen torjunta on koko meidän yhteiskuntaamme laajasti koskettava haaste ja siksi ratkaisut ilmastonmuutoksen torjumiseksi tulee tehdä yhdessä. SDP:n tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuonna 2035 ja selvästi hiilinegatiivinen yhteiskunta vuosisadan puoleenväliin mennessä. Seuraavan hallituksen tulee nopeasti luoda askelmerkit tavoitteen saavuttamiseksi. Suomen tulee näyttää mallia, miten suomalainen hyvinvointiyhteiskunta toimii ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Puolueemme korostaa ohjelmatyössään sitä, että Suomella pitää olla pieni jalanjälki, mutta iso kädenjälki globaalissa ilmastotyössä.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on meidän kaikkien yhteiskunnan toimijoiden tehtävä - tarvitsemme kaikki sektorit mukaan päästövähennystoimenpiteisiin. Verotuksella voimme myös ohjata toimenpiteitä, jotka kannustavat kansalaisia ja yrityksiä toimimaan ilmaston parhaaksi. SDP:n mielestä päästövähennysten aikaansaamiseksi on ennen kaikkea panostettava:

1. energian kulutuksen vähentämiseen erityisesti rakennuksissa ja asumisessa,
2. fossiilisten polttoaineiden kulutuksen vähentämiseen liikenteessä,
3. energiantuotannon ja teollisuustuotannon hiili-intensiivisyyden pienentämiseen,
4. metsien ja maaperän hiilensidontakyvyn vahvistamiseen,
5. kulutustottumusten muutoksiin kannustamiseen.

Ilmastokriisi ei tunne valtioiden rajoja, ja siksi meillä on yhteinen globaali vastuu toimia. Tarvitsemme myös paikallisia ja konkreettisia ilmastotekoja ihan jokaiselta paremman ilmaston puolesta. Kuntien kannalta olennaista on tietenkin hyvät kevyenliikenteen verkostot ja joukkoliikenneyhteydet. Pyöräilyn suosiminen ja houkuttelevuuden lisääminen on oltava tärkeimpien kärkien joukossa. Pyöräilyn ohella etenkin isoissa kaupungeissa on parannettava joukkoliikenteen saatavuutta ja tehtävä siitä oikea vaihtoehto yksityisautoilulle reittien ja aikataulujen kehittämisen myötä. Kunnissa tulee kannustaa myös puurakentamiseen ja yhdyskuntarakenteen tulee olla mahdollisimman tiivistä.

Vaikka moni ilmaston kannalta tärkeä asia ratkaistaankin rakenteellisella tasolla politiikan avulla, niin jokainen ihminen voi myös omilla teoillaan hillitä ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen vaatii meiltä jokaiselta mm.omien liikennetottumustensa muuttamista. Itse pyrin käyttämään mahdollisimman paljon bussia ja polkupyörää. Työmatkat kuljen lähes aina julkisilla liikennevälineillä tai pyörällä.

Ihmisiä tulee myös kannustaa kulutustottumusten muutokseen siten, että eläinperäisten tuotteiden kulutus vähenee.Tiedämme, että ruoan osuus kulutuksen ilmastovaikutuksista on suunnilleen yhtä suuri kuin liikenteen tai asumisen, joten meidän pitää pyrkiä syömään enemmän lähellämme tuotettua kasvipainotteista ruokaa, sitä vähemmän synnytämme päästöjä. Myös ruokahävikkiin tulee kodeissa ja varhaiskavatuspaikoissa ja kouluissa kiinnittää huomiota.