Mitä kuuluu Varhaan?

25.09.2023
Hyvinvointialueet ovat olleet 9 kk toiminnassa. Varsinais-Suomen hyvinvointialue on ottanut askeleitaan elinvoimaisen VarHan rakentamisessa. Tulevien vuosien aikana joudumme ratkaisemaan, miten uudistamme ja rakennamme hyvinvointialueesta elinvoimaisen siten, että hyvinvointialueen talous on kestävällä pohjalla tulevina vuosina.

 

Tänään aluevaltuuston kokouksessa saimme osavuosikatsauksen. Asian kohdalla valtuuston kokouksessa käytiin monitahoinen keskustelu talouden tasapainotuksesta ja muutosohjelmasta tuleville vuosille. Lähtötilanne on iso haaste. Tiukka 2 vuoden alijäämän kattamisvelvoite ja oman tulonhankinnan puute aiheuttavat ison haasteen hyvinvointialueen talouden pidolle. 2 vuotta on liian lyhyt aikajänne arvioida vaikutuksia. Tämä aiheuttaa ison haasteen ja riskin lähipalveluille, kun kustannusten kasvusta leikataan ilman arvioita vaikuttavuudesta. 

 

Talouden tasapainottamiseen tulee löytää inhimillinen aikataulu. Jos nyt mokataan alku vääränlaisilla säästötoimilla, on meillä on pelissä ihmisten luottamus julkisiin palveluihin, kuten valtuutettu Saarikko puheessaan aluevaltuustossa totesi. 


Kaikki tiedostavat haastavan tilanteen ja muutoksen paineet. Vaikka Varha lisää kotiin vietäviä palveluita ja etäpalveluita ja yhteisöllistä asumista, ympärivuorokautisen hoivan tarve ei juurikaan vähene. 


Huomenna aluehallituksen kokouksen esityslistalla yhtenä osana on talouden tasapainotus- ja muutosohjelma. Tavoitteena on pysäyttää kulujen kasvu. Tilanne on vaikea, työvoimapula ja oman henkilöstön kuormittumisesta johtuneet lisääntyneet sairauspoissaolot ovat johtaneet voimakkaaseen henkilöstömenojen kasvuun tämän vuoden aikana. Ostamme useita kalliita palveluita, joiden kustannuksiin meillä on vain vähän mahdollisuutta vaikuttaa. Mitä voimme tehdä mm. vuokratyövoiman vähentämiselle tai ostopalvelusopimuksille?

 

Ensivuoden talousarviossa tulosalueilla mukana on jo säästötoimenpiteitä. Säästöjä pyritään hakemaan mm.ostopalveluista ja vuokratyövoiman käytöstä sekä tarkastelemalla henkilöstömitoituksia. Tavoitteena on päästä raskaammista palveluista kevyempiin. Toivon kaiken keskellä ettemme tule rikkomaan jotain, mikä palveluissa on ehjää ja toimivaa. 


#varha #hyvinvointialue #sdp #taloudentasapainottaminen