”Jääkö nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen jälleen asiaksi, joka hoidetaan sitten joskus myöhemmin?”

29.05.2023

Liedon nuorisovaltuuston aloitetta puhe- ja läsnäolo oikeudesta käsiteltiin tänään valtuustossa. Yksi monitahoisin keskustelu käytiin  tämän aloitteen tiimoilta.  Keskustelun jälkeen herää tunne, ettei puhe- ja läsnäolo-oikeuden merkitystä ole välttämättä ymmärretty täysin. Osallisuus on pohjimmiltaan yhdenvertaisuuskysymys.

Aikuisten ja nuorten välinen vuoropuhelu on noussut viimeaikoina selkeäksi kehityskohteeksi kuntaprosesseissa. Nuorisovaltuustot toimivat linkkinä nuorten ja kuntapäättäjien välillä ja vaikuttavat kunnan toimielimissä tuoden nuorten äänen kunnalliseen päätöksentekoon. Ne antavat nuorille kokemuksia kunnallisesta vaikuttamisesta, innostavat nuoria mukaan kuntapolitiikkaan ja lisäävät nuorten poliittista kiinnostuneisuutta paikallisiin asioihin. Tavoitetta on vaikea toteuttaa, jos kunnan päättäjät tai virkahenkilöt laittavat vastaan.

Nuoret toivoivat enemmän kohtaamisia erityisesti päättäjien kanssa ja dialogin lisäämistä nuorten ja aikuisten välille. Tässä pitää huomioida myös nuorisovaltuustojen ohjaajan resurssit. Nuorisovaltuuston ohjaajan nuorisovaltuustolle allokoidut tunnit vaihtelevat paljon kunnasta riippuen, eikä Liedossakaan näissä resursseissa ole kehumista. Jos työaikaa on tunti tai pari viikossa, ei toimintaa ehdi aidosti kehittää. 

Laki nuorisovaltuustoista on liian tulkinnanvarainen, ja se vaarantaa myös nuorten alueellisen tasavertaisuuden. On ihmeteltävä miten ympäristökunnissa Kaarinassa ja Turussa nuvan  vaikuttamismahdollisuudet lautakunnissa onnistuvat, mutta meillä Liedossa tämän päätösesityksen myötä sitä ei haluta toteuttaa vedoten salassapidettäviin asioihin tai pelkoon nuorten kuormittumisesta  käsitellä lautakuntien vaikeitakin asioita.

Puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnissa tarjoaisi nuorisovaltuustolle aidon väylän vaikuttaa, parantaa päättäjien ja nuorten välistä vuoropuhelua sekä parantaa päätöksenteon tiedonkulkua nuorille. Nuorten osallisuuteen panostaminen olisi Liedon kaupungille investointi, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Monipuolinen nuorten vaikuttamismahdollisuuksien laajentaminen olisi Liedokin etu. Kuulluksi tuleminen ja mahdollisuus vaikuttaa vahvistavat paitsi demokratiaa myös nuorten itseluottamusta, hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta. Lopputuloksena saadaan hyvinvoivia ja tyytyväisiä nuoria.

Aloitteen käsittelyn yhteydessä Vihreä valtuustoryhmä ehdottivat muutosesityksen, että valtuusto ohjeistaa lautakuntia poislukien keskusvaalilautakuntaa ja tarkastuslautakuntaa myöntämään nuorisovaltuuston edustajalle tai hänen estyneenä ollessaan  varaedustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeuden kokouksiinsa ajalle 1.6.2023- 31.5.2025. Puhe- ja läsnäolo-oikeus ei koske salassapidettäviä asioita eikä muita lautakunnan mahdollisesti erikseen harkitsemia asioita. Koko SDP valtuustoryhmä on ollut  alusta saakka Nuvan vaikuttamismahdollisuuksien laajentamisen takana. Asiasta äänestettiin, valitettavasti äänestys hävittiin ( 20-22, yksi tyhjä) vaikka  Sdp, Vasemmistoliitto ja Keskusta kannattivat esitystä. 

Olemme kuitenkin iloisia siitä, että nuorisovaltuustolle on jo aiemmin annettu mahdollisuus tehdä aloitteita ja kannanottoja., jonka mahdollisuutta Nuva on aktiivisesti hyödyntänyt. " Kulttuuri ja vapaa- ajan lautakuntaan lupa on jo aiemmin myönnetty.  kuitenkin herää kysymys, "Jääkö nuorten osallisuus jälleen asiaksi, joka hoidetaan sitten joskus myöhemmin? " SDP valtuustoryhmä toivoo, että Liedossa otetaan nuorisovaltuuston ohelle käyttöön myös muita nuorten osallistamistapoja ja jatkossa Nuvan kannanottoa kysytään nuoria koskevissa asioissa.