Joulukalenteri Luukku 15

15.12.2022
Lääkekustannusten maksukattojen yhdistäminen.

 

Terveydenhuollon maksukattojen yhdistäminen hyödyttäisi ikääntyneitä ja pienituloisia, muttei sillä ei voida helpottaa alkuvuoden maksutaakkaa. Suomessa on tällä hetkellä käytössä kolme maksukattoa eri maksuille:


1. lääkekatto Kela-korvatuista reseptilääkkeistä maksetuille omavastuuosuuksille (577 €/v) 2. asiakasmaksukatto julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuille (683 €/v) 3. matkakatto terveyteen liittyvien matkojen kustannuksille (300 €/v).


Terveydenhuollon maksukattojen yhdistäminen helpottaisi eniten sairastaville, ikääntyneille ja pienituloisille kotitalouksille koituvaa vuosittaista maksurasitetta. Maksukatto tarkoittaa summaa, jonka täytyttyä terveydenhuollon palvelut, matkat tai reseptilääkkeet ovat asiakkaalle sinä vuonna lähes maksuttomia. 


Yksi nykyisten maksukattojen ongelmista on, että ne nollautuvat vuodenvaihteessa. Näin ollen monen maksut kasautuvat alkuvuoteen ennen kuin katot ehtivät taas täyttyä. Moni paljon sote-palveluja ja lääkkeitä käyttävä, joutuu turvautumaan toimeentulotukeen ennen maksukattojen täyttymistä.


Suurin käytännön pulma maksukattojen yhdistämiselle on ollut nykyinen terveydenhuollon monikanavainen järjestelmä ja rahoitus. Kattojen yhdistäminen edellyttäisi Kelan ja hyvinvointialueiden tietojärjestelmien yhdistämistä, joka käsittääkseni on mahdollista toteuttaa nyt sote-uudistuksen yhteydessä. 


Tällä hetkellä Suomessa on terveydenhuoltoon pääsyssä enemmän ongelmia kuin muissa Pohjoismaissa. Haavoittuvassa elämäntilanteessa olevat ja pienituloiset jättävät tarvitsemiaan palveluja ja hoitoja hankkimatta korkeiden asiakasmaksujen ja lääkkeiden omavastuiden vuoksi. 


Tavoitteena tulee seuraavalla eduskuntavaalikaudella keventää erityisesti alkuvuoteen kohdistuvaa suurta maksurasitetta. Onkin selvitettävä muita vaihtoehtoja, kuten osamaksuja tai eri maksukattojen nollautumisen hajauttamista eri kuukausille.
Tällä hetkellä palvelu- (683 €), matka- (300 €) ja lääkemaksukattojen (577 €) yhteenlaskettu vuotuinen maksukatto on 1560 €. SOSTEkin esittää, että yhteisen vuotuisen maksukaton taso tulee sitoa takuueläkkeen tasoon ja olen tästä samaa mieltä. Lisäksi maksukattojärjestelmää tulee kehittää siten, että hyvinvointialueet jatkossa seuraavat maksukertymää ja ilmoittavat asiakkaalle maksukaton täyttymisestä.