Joulukalenteri Luukku 1

01.12.2022

JOULUKALENTERIN LUUKKU 1

Julkaisen joulukalenteria mielenkiintoisista aiheista, joissa pohdin tarkemmin eduskuntavaalien keskeisiä teemojani japäivän polttavia asiota. Tervetuloa seuraamaan!

🌹Nykyään kun elämme yhä enemmän verkon armoilla mietityttää, kuinka se vaikuttaa hyvinvointiimme. Haluan tänään herätellä meitä jokaista välittämään ja kysymään erityisesti nuorilta  "mitä kuuluu" ihan aidosti ja oikeasti."

Erityinen huoli minulla on nuorten hyvinvoinnista. Miltei joka neljäs nuori oireilee psyykkisesti, ja mielenterveyden häiriöt ovat yhä useammin syynä sille, että nuori joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle. Nuorten mielenterveyden häiriöiden kasvu on hätähuuto yhteiskunnan muutoksesta.

Koronapandemia on kriisiyttänyt jo ennestään pahaa tilannetta: yksinäisyys, uupumus ja psyykkinen oireilu ovat lisääntyneet. Perusterveydenhuolto ei ole pystynyt vastaamaan kasvavaan mielenterveyspalveluiden tarpeeseen, ja nuorisopsykiatrinen sairaanhoito on kuormittunut ympäri Suomen. Mielenterveyspalvelut ovat pirstaloituneet eivätkä palvelupolut toimi ja kasvaneeseen hoidon tarpeeseen ei pystytä vastaamaan.

Hyvinvointialueella meidän tulee kehittää perustason palveluja ja varhaista apua sekä järjestelmällisesti tukea myönteistä vanhemmuutta kaikissa aikuispalveluissa. Tarvitsemme myös verkkovälitteistä nopeaa matalankynnyksen keskusteluapua ja vastaanottoja nuorille. 

Koko yhteiskunnan toimintakyvyn kannalta on olennaista sekä pysäyttää nuorten mielenterveyden heikentyminen ja edistää mielenhyvinvointia. On suunnattava katseet yhteiskunnan tukitoimiin poikkihallinnollisesti, miten voimme helpottaa nuorten arkea monialaisesti. Niin peruskoulussa kuin lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissakin on tehty mittavia uudistuksia, joilla on lisätty nuorten omaa vastuuta oppimisesta ja valinnoista. Samaan aikaan yhä useampia koululaisia ja opiskelijoita uhkaa uupumus ja ahdistuneisuus siitä, ettei jaksa eikä pysty oppimaan asioita vaadittavalla tasolla. 

Nuoret tarvitsevat kasvurauhaa. Moni ei tiedä kouluiässä, mitä haluaa tehdä isona. On haitallista nuorten kehitykselle, että he joutuvat vastuuseen omista valinnoistaan aina vain nuorempina, vaikka maailma on entistä pirstaleisempi ja vaikeampi ennustaa. Nuoret ansaitsisivat kaiken sen tarvitsemansa avun, jonka me aikuisina voisimme heille tarjota.

Seuraavan hallituskauden aikana tulee laatia suunnitelma ja varata riittävät resurssit koronarajoitusten nuorille aiheuttamien mielenterveys-, oppimis- ja yhteisöllisyysvajeiden paikkaamiseksi. On tärkeää, että hoitotakuu ja hoitoon pääsyn kokonaismerkitys kaikissa terveyttä ja mielenterveyttä koskevissa ongelmatilanteissa vahvistuu. Tavoitteena tulee toteuttaa terapiatakuu, joka mahdollistaa psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon piiriin pääsemisen neljän viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. 

Lähde mukaan matkalle viemään kätilöenergiaa eduskuntaan.

Lisää eduskuntavaali teemoista löydät eduskuntavaaliosiosta

#joulukalenteri #Niinaeduskuntaan2023