Joulukalenteri Luukku 18

18.12.2022
Vahvistetaan työllisyyttä.

 

Talouskasvun vauhdittamiseksi tarvitaan osaamistason nostoa, työhyvinvoinnin lisäämistä, osatyökykyisten työllistämistä. Korkeampi työllisyysaste rakentuu kansalaisten osallisuudelle ja osaamiselle. Jokaisella on oikeus työhön. Se, että jokainen löytää paikkansa työelämässä, on osa elinvoiman kehittämistä ja oman elämänsä hallintaa.

Tavoitteenamme tulee olla sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä hyvinvointivaltio. Jotta voimme turvata hyvinvointivaltion palvelut tuleville sukupolville, on meidän tehtävä kaikkemme, että työllisyysaste on korkea ja julkinen talous on vahva jatkossakin. SDP:n tavoite on ensi vaalikaudella 80 prosentin työllisyysaste, joka tuo meidät muiden Pohjoismaiden tasolle.

Tavoitteen saavutttamiseksi tarvitaan suurempia ja pienempiä työllistämistoimia. Tarvitsemme aktiivista elinkeinopolitiikkaa. Hyvää työllisyyskehitystä tukevat suhdanteet sekä elinkeinoelämän investoinnit. Yrityksille tulee varmistaa mahdollisuudet olla houkutteleva työnantaja. Erityisesti yksin ja pienyrittäjien aseman turvaaminen tulevalla kaudella merkittävässä roolissa. 


Hyvinvoinnin perusta on osaamisessa, työssä ja yrittäjyydessä. Meidän jokaisen tarvitsee kehittää ja uudistaa osaamisestamme läpi elämän. Työelämän murroksessa muutokset vaativat työntekijöiltä uudenlaista osaamista, jonka avainasemassa valmiudet oppia uutta sekä päivittää omaa osaamistaan koko työuran ajan. 


Samalla, kun vahvistetaan työllisyyttä, on tärkeää kehittää työelämää ja huolehtia ihmisten työkyvystä. Työelämä kaipaa lisää joustavuutta, jotta aikaa ja voimavaroja jää myös elämiselle. Joustava työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen tukee työssäjaksamista ja työhyvinvointia. Tämän vuoksi työntekijän mahdollisuuksia vaikuttaa työaikaansa tulee lisätä. Perheiden arkea ja vanhemmuutta tuetaan luomalla Suomeen työelämäkulttuuri, joka mahdollistaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen. Ihmisten hyvinvointia vahvistetaan, kun jokaisen jaksamisesta työssä huolehditaan ja työpaikoilla toimitaan yhdenvertaisesti.


Haluan että kaikki pysyvät mukana ja erityisesti huomioidaan vaikeasti työllistyvät erityisryhmät. On tärkeää ottaa huomioon myös vammaisten ja pitkäaikaistyöttömien osallisuuden sekä mahdollisuudet itsenäiseen elämään, kouluttautumiseen ja työllistymiseen. Osatyökykyisillä on paljon työkykyä jäljellä. Tämä käyttämätön työvoimapotentiaali tarjoaa ratkaisuja myös kohtaanto-ongelmaan.


Työllisyyspalveluiden kehittämistä tulee jatkaa niin työnhakijoille kuin työnantajille. Turvataan palvelujen laadukkuus ja oikea-aikaisuus riittävällä rahoituksella. Työllisyyspalvelujen ja sosiaali- ja terveyspalvelun yhteistyön hyvinvointialueiden kanssa pitää toimia kaikissa tilanteissa.