Joulukalenteri Luukku 19.

19.12.2022

Julkisesti tuetun TKI-rahoituksen ja alueellisen innovaatiokapasiteetin välillä on selkeä positiivinen yhteys, ilmenee tuoreesta Business Finlandin rahoittamasta tutkimuksesta. Suomi on aiemmin ollut tutkimusrahoituksen kärkimaita maailmassa, mutta asemamme on sittemmin surkastunut.

Suomen kaltaiselle maalle tutkimusrahoituksen lasku on ollut erityisen huolestuttavaa. Yleisesti on nimittäin tiedossa, että Suomi ei pärjää massatuotannon hintakilpailussa, vaan on panostettava korkeaan laatuun ja osaamiseen. Se taas ei onnistu ilman mittavia tuotekehitys- ja innovaatiopanostuksia.

Panostukset koulutukseen, tutkimukseen ja kehitystoimintaan ovat tulevaisuusinvestointeja, jotka luovat edellytykset talouskasvulle. Ei ole siis viisasta toistaa aiempien hallitusten virheitä leikkaamalla koulutuksesta. Kuten Sdp varapuheenjohtaja Matias Mäkynen toteaa, ovat koulutus ja tutkimus talouden kovaa ydintä ja niihin tulee panostaa.

SDP:n johtama hallitus on ottanut tietoisia askeleita uuteen suuntaan tekemällä panostuksia koulutukseen kaikilla koulutusasteilla tällä vaalikaudella. Puoleet ovat olleet yksimielisesti siitä, että TKI- rahoitus on nostettava Suomessa neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Oleellista on turvata tieteelle vakaa rahoitus, rakentaa vahvaa TKI-järjestelmää pitkäjänteisillä ja kunnianhimoisilla panostuksilla sekä varmistaa, ettei osaajapula muodostu kestävän kasvun pullonkaulaksi.

Tarvitaan päätöksiä, joiden avulla vauhditetaan erityisesti digitaalista ja vihreää siirtymää entisestään sekä nopeutetaan talouden uudistumista. Ukrainan sodan myötä ilmastotoimet ovat entistäkin tärkeämpiä, sekä riippuvaisuuden vähentämiseksi Venäjän fossiilisesta tuontienergiasta että ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Keskeinen keino vauhdittaa Suomen vihreää siirtymää, tuottavuuden kasvua ja kestävien palveluiden vientiä maailmalle on lisätä yritysten tutkimus- ja kehittämistyöhön suunnattavaa julkista TKI-rahoitusta.Tarvitaan TKI rahoituksen tason noston lisäksi yritysten tutkimus- ja kehittämistyön kannustimien uudistamista, digitaalisten palveluiden viennin edistämistä sekä liikenteen päästövähennysten nopeuttamista kuitenkin alan kansainvälinen kilpailukyky turvaten.

Meillä täytyy olla siis rohkeutta tehdä tarvittavat panostukset erityisesti tutkimukseen tulevina vuosina. Vakaa ja pitkäjänteinen rahoitus mahdollistaa yhteistyön ympäröivän yhteiskunnan kanssa kaikilla tasoilla, kun hankkeiden sijaan voidaan keskittyä pitkäjänteisen työn luomiseen ja kumppanuuksien rakentamiseen.