Joulukalenteri Luukku 2

02.12.2022

Maailma ja työelämä ympärillämme muuttuvat jatkuvasti ja muutokset vaikuttavat myös tasa-arvoon ja samapalkkaisuuteen. Samapalkkaisuutta tulee vahvistaa lainsäädännön avulla ja sen tulee näkyä valtiovallan toimenpiteissä, hallitusohjelmassa ja budjetoinnissa seuraavalla hallituskaudella.

Ennen kaikkea samapalkkaisuuden saavuttaminen vaatii asennetta ja rohkeutta. Tasa-arvoinen palkkaus on perusoikeus ja tarvitsemme pitkäjänteisen palkkatasa-arvo ohjelman parantaaksemme pienipalkkaisten, pääosin naisvaltaisten alojen palkkausta. Kestävän talouskasvun edellytyksenä on kaikkien ihmisten hyvinvointi. Emme voi siirtää seuraaville sukupolville hyvinvointi- ja oppimisvelkaa sekä ympäristövelkaa.

Monilla aloilla on työvoimapula - osaavaa henkilöstöä on vaikea löytää. Se muodostaa yhden niistä haasteista, jotka ovat kasvun tiellä. Panostukset työllisyyden parantamiseen sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaan tuovat talouskasvua. Osaamisen kehittäminen ja osaajien rekrytointi pitää saada toimivaksi kokonaisuudeksi. Vastuullista työllisyyspolitiikkaa on pitää työntekijöistä huolta