Joulukalenteri Luukku 3

03.12.2022

LUUKKU 3

Oppimisen ja koulunkäynnin tukea tulee vahvistaa ja täsmentää

Nykyinen kolmiportainen tuenmalli ei ole riittävä nykyisenmallisessa integraatiota toteuttavassa koulutusjärjestelmäss. Nykyinen perusopetuslaki ei takaa tukea yhdenvertaisesti sitä tarvitseville oppilaille, kun lakia tulkitaan ja sovelletaan eri tavoin. Toisella asteella opiskelijan tarvitsema tuki voi loppua kokonaan.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasoja tulee selkiyttää ja konkretisoida sekä velvoittavuutta vahvistaa. Resursseja tulee suunnata erityisesti varhaiseen tukeen, joka on kaikkein vaikuttavinta. Oppimisen tuen tulee olla pitkäjänteistä sekä lapsen ja nuoren tuen tarpeet aidosti huomioivaa. Lisäksi oppimisen tuen tulee ulottua yhtenäisesti varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti.