Joulukalenteri Luukku 5

05.12.2022

Kaunis Saaristomeremme on sairas.

Meillä Suomessa on maailman kaunein saaristo ja meri on suomalaisten syvintä sielunmaisemaa. Saaristomeren kansallispuiston saaret ovat omaleimaisia, kuten vaikkapa Jurmo, josta niin moni matkailija palaa häkeltyneenä näkemästään ulkosaariston kauneudesta.

Itämeren ja Saaristomeren tilasta ja rehevöitymisestä on nyt puhuttu jo vuosikymmeniä. Keskustelu Saaristomeren tilasta painottuu perustellusti kysymykseen meriekosysteemin suuresta muutoksesta, jota rehevöityminen leväkukintoineen näkyvimmillään edustaa.Pelkästään sen näkeminen vie ajatukset omasta virkistäytymisestä paljon tärkeämpään asiaan - kyseisen meren tilaan ja sen eläimistön hyvinvointiin.

Saaristomerta rasittavat etenkin maatalouden ravinnevalumat.Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että myös saarten luonto on viime vuosina voimakkaasti muuttunut.

Hallitus teki tämän eduskuntavaalikauden puoliväliriihessään päätöksen Saaristomeri-ohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on vähentää Saaristomeren valuma-alueen hajakuormitusta niin, että alue saadaan pois Itämeren suojelukomission (HELCOM) pahimpien kuormittajien hot spot -listalta viimeistään vuonna 2027.

Pelkät poliittiset päätökset eivät kuitenkaan riitä, vaan mukaan tarvitaan alueen paikalliset asukkaat. Saaristomeren ja Varsinais-Suomen alue on Suomelle tärkeä maatalouden ja elintarviketeollisuuden keskittymä. Maanviljelijät tekevät tärkeää työtä maaseudun elinvoimaisuuden ja koko maan huoltovarmuuden eteen.

Maatalouden toimilla on merkitystä ja yhteistyöllä saavutetaan parhaat tulokset. Kalkin levitys pelloille on suuressa osassa Varsinais-Suomea nopein tapa vähentää pintamaan eroosiota sekä fosforin ja hiilen huuhtoutumista pelloilta. Yksin se ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa.

Saaristomeri tarvitsee apuamme. Yhteisellä ponnistuksella voimme saada Saaristomeren tilan kohenemaan. Haluan uskoa siihen, että tulevaisuudessa, että voimme nauttia saaristomeren puhtaamman veden syleilystä.

✅ Seuraavaan hallitusohjelmaan tarvitaan kirjaukset, joilla Saaristomeri voidaan pelastaa ja samalla varmistaa puhtaan suomalaisen ruoan kansallinen omavaraisuus ja huoltovarmuus. Kestävän kehityksen ratkaisut tuovat mukanaan puhtaamman Saaristomeren.

#ainutlaatuinensaaristomeri #saaristomeri #archipelagosea #maatalous #elintarviketeollisuus