Kansallisen syöpästrategian aika on nyt!

23.03.2023

Ensi vaalikaudella Suomen tulee laatia kansallinen syöpästrategia. Useimmilla Euroopan mailla on kansalliset syöpästrategiansa ja EU on laatinut oman syöpäsuunnitelmansa.

Miksi tarvitsemne syöpästrategian myös Suomeen? Suomalaiset eivät ole keskenään yhdenvertaisia syövän edessä: vähävaraisemmat ja matalammin koulutetut kuolevat syöpiin muita yleisemmin.

Se on paras tapa sekä varmistaa potilaiden laadukas ja yhdenvertainen hoito että pitää huolta terveydenhuollon kestävyydestä. Kansallinen syöpästrategia tarkoittaa yhdessä sovittuja, sitovia linjauksia syövän ehkäisyn, hoidon, psykososiaalisen tuen, kuntoutuksen ja syöpätutkimuksen tulevaisuudesta.

Syöpästrategia on tapa tehostaa myös syövän ehkäisyä ja varhaista toteamista.Lisäksi syöpäpotilaiden kuntoutus tarvitsee toimia: miten varmistamme, että potilaiden elämänlaatu ja toimintakyky säilyvät sairaudesta ja hoidoista huolimatta?

Suomessa ei saisi esiintyä eriarvoisuutta sen suhteen, miten nopeasti pääsee syöpähoitoihin tai tutkimuksiin. Nopea ja yhdenvertainen hoitoon pääsy pitää turvata kaikille potilaille. Uusien syöpälääkkeiden kohdalla yhdenvertaisuuden ja kustannusvaikuttavuuden varmistaminen vaatii kansallisia ratkaisuja.

Kaikilla syöpäpotilailla tulee olla mahdollisuus hyvään ja laadukkaaseen hoitoon sekä saada apua ja tukea elämän loppuvaiheessa. Syöpästrategian tulisi myös kattaa palliatiivisen ja saattohoidon laatu ja saatavuus.

Kansallisen syöpästrategian tulee myös vahvasti ottaa esille lasten syöpähoidon erityispiirteet sekä elämänlaadun, psykososiaalisen tuen, kuntoutuksen ja muut sellaiset asiat, jotka auttavat lasta, nuorta ja koko perhettä vaikean sairauden kanssa ja sen jälkeen.

Jotta potilaat saavat parhaan mahdollisen hoidon, tarvitaan kansallinen, tutkimuksen merkitystä painottava syöpästrategia.Meidän on EU-tasolla panostettava lisää tutkimukseen ja yhteistyöhön syövän hoidossa.

Suomi ei saa jäädä jälkeen eurooppalaisesta hoidon kehityksestä, vaan meidän on panostettava syövänhoidon perustutkimukseen ja kliiniseen tutkimukseen. Tätä kautta suomalaiset syöpäpotilaat saavat uusimmat hoidot käyttöönsä.

Tarvitaan kansallinen syöpästrategia - mutta se on hyödyllinen vain, jos sen toimeenpanoon osoitetaan riittävästi resursseja.

#syöpä #syöpästrategia #kätilöstäkansanedustajaksi #sinunpuolellasi #niinaeduskuntaan