Kuka pitää vammaisten puolia? – Hyvinvointialueiden vammaispalveluiden riitävyys huolettaa palvelujen käyttäjiä.

07.01.2023

Vammaispalvelut ovat keskeisessä asemassa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumisessa. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä on nyt siirtynyt hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden täytyy turvata alueensa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja tukea osallisuutta sekä huolehtia siitä, että palvelut ovat saatavilla syrjimättömästi ja esteettömästi kaikenikäisille.

Toimivat vammaispalvelut mahdollistavat vammaisille henkilöille tai heidän perheilleen oikea-aikaisen tuen ja avun esimerkiksi asumiseen, liikkumiseen ja työhön sekä mahdollisuuden elää omannäköistä elämää.

Hyvinvointialueiden tulee ennen kaikkea turvata palvelujen saaminen sekä varmistaa, että niiden käytännöt eivät johda vammaisten henkilöiden syrjivään kohteluun. Vammaispalveluiden on toteuduttava niin, että vammaiset ihmiset pääsevät niiden avulla yhdenvertaisesti osallistumaan yhteiskuntaan.

Hyvinvointialueiden tulee huomioida muun muassa seuraavat asiat järjestäessään vammaispalveluita:

  • Vammaispalvelupäätöksiä tulee aina ohjata yksilöllinen harkinta ja kunkin vammaisen henkilön yksilöllisten avun ja tuen tarpeiden sekä elämäntilanteen selvittäminen.
  • Järjestämistapojen on joustettava, ei vammaisen ihmisen.
  • Taloudelliset perusteet eivät saa rajoittaa niiden palveluiden myöntämistä, joihin henkilöllä on subjektiivinen oikeus.
  • Mitään vammaryhmää ei saa kategorisesti sulkea vammaispalveluiden ulkopuolelle. Palveluita myönnettäessä ratkaisevaa ei ole yksittäinen diagnoosi, vaan avun ja tuen tarpeen suhde henkilön elinympäristöön.
  • Palveluiden on tuettava vahvasti vammaisen henkilön työelämäosallisuutta, oikeutta opiskella, harrastaa, osallistua yhteiskuntaan ja viettää perhe-elämää.