Laadukkaat ja lähellä ihmistä olevat palvelut.

18.12.2021

Lähellä sijaitsevat neuvolat ja terveysasemat sekä ikäihmisten ja vammaisten kotiin annettavat palvelut ovat koko järjestelmän perusta. Niissä tulee olla saatavilla myös soveltuvia erikoislääkäripalveluja.

Tärkeää on huomioida myös, että myös sosiaalipuolella on paljon puolustettavia lähipalveluita. Esimerkiksi vanhusten laitoshoito sekä vammaisten asumisyksiköt, tietysti unohtamatta sitä sosiaalityötä kuten mm. lastensuojelua. Mikäli oikeasti halutaan edistää tavoitteiden mukaisesti terveyttä, tulisi sosiaalinen tuki ennaltaehkäisevänä toimintana saada mahdollisimman hyvään kuntoon. Sote-uudistuksessa yksi tärkeimmistä asioista on mahdollistaa moniammatillisen asiakaspolun rakentuminen. Tämä on ensisijaisesti monia alaista tukea tarvitsevan elämäntilanteessa elävien asiakkaiden etu. Kun asiakassuunnitelmat laaditaan ja asiakasprosesseja ohjataan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä, on prosesseilla paremmat mahdollisuudet onnistua.

Yhä enemmän palveluja voidaan järjestää myös etäyhteyksillä, jolloin ihmisen ei tarvitse lähteä hakemaan niitä pitkien ja hankalien etäisyyksien päästä. Varsinais-Suomessa  tulee huolehtia siitä, että hoitoon pääsy ja hoito toteutuvat maakunnan jokaisen asukkaan kohdalla. 

On tärkeää varautua tulevaisuuteen ennakoivasti ja löytää vieläkin aikaisemmin ne, jotka voivat entistä huonommin. Meidän tulee pitää  kaikista heikoimmassa asemassa olevista huolta varmistamalla julkisten peruspalveluiden toiminta. Investoimalla peruspalveluihin ja ennaltaehkäisyyn säästetään kalliista korjaavista toimenpiteistä. 

"Asiakas toiminnan keskiössä ja hoitoon pääsyä nopeutetaan.Kun asiakassuunnitelmat laaditaan ja asiakasprosesseja ohjataan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä, on prosesseilla paremmat mahdollisuudet onnistua.”


Varsinais-Suomessa on korkeatasoinen erikoissairaanhoito. Sairaalapalveluita on saatavilla Turun lisäksi myös alueellisissa yksiköissä Salossa, Loimaalla, Uudessakaupungissa ja Turunmaan sairaalassa. Joustava ja nopea siirtyminen perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon  tulee turvata.  TYKS:n kehittämistä huippusairaalana  tulee jatkaa ja vahvistaa sen asemaa valtakunnallisesti erikoisaosaamisalueiden kautta.Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa asiakas on toiminnan keskiössä. Keskeistä on huolehtia siitä, että verovarat käytetään laadukkaisiin ja oikea-aikaisiin palveluihin. Sosiaali ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden parantamiseen ja kustannustehokkuuteen tähtääviä hankkeiden edistäminen on oltava palvelumuotoilun keskiössä.

 Sote-uudistuksessa yksi tärkeimmistä asioista on mahdollistaa moniammatillisen asiakaspolun rakentuminen. Tämä on ensisijaisesti monia alaista tukea tarvitsevan elämäntilanteessa elävien asiakkaiden etu. Samalla se on kustannustehokasta. Kun asiakassuunnitelmat laaditaan ja asiakasprosesseja ohjataan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä, on prosesseilla paremmat mahdollisuudet onnistua.


Terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa täytyy aiempaa paremmin huomioida asiakkaiden muuttuvat tarpeet ja odotukset sekä mahdollistaa jatkossa toimivat sähköiset asiointipalvelut. On uskallettava  ottaa käytäntöön uusia innovaatioita ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia, kuten  vaikkapa liikkuvat terveysbussit  tai  sähköiset hoitopolut.  Työpaikoilla  hoitohenkilökuntaa helpottavia digitaalisia menetelmiä on otettava käyttöön laajemmin, joka viime kädessä hyödyttää asiakasta ja hoivaa tarvitsevaa ihmistä.