Liedon kaupungin talousarvioista vuodelle 2023

15.11.2022
Liedon ensi vuoden talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025 olivat tänään kaupunginvaltuuston päätettävänä. Kaupungin strategia päädyttiin yksimielisesti laittamaan uudelleen valmisteluun. 


Liedon Sosialidemokraattisen ja Vasemmistoliiton yhteinen talousarviopuheenvuoro. Tärkeitä nostoja pitämästäni puheesta. 


Meillä on takana poikkeukselliset vuodet koronan ja Venäjän hyökkäys sodan vuoksi, niillä on ollut massiiviset taloudelliset vaikutukset pakottaen meidät monet myös hidastamaan tahtia ja pohtimaan, mitkä asiat ovat meille tärkeitä ja säilyttämisen arvoisia. Arvostus julkista sektoria ja julkisen sektorin työntekijöitä kohtaan on kasvanut. On havahduttu siihen, että kriisin iskiessä on hyvä asia, että meillä on vahva julkinen sektori, joka pystyy kantamaan vastuuta vakavan kriisin edessä.

🌹 Tavoitteemme talousarvioon - lähipalvelujen turvaaminen, sivistyksen, elinvoiman ja vastuullisen kasvun edistäminen ilmenee pitkältä osin talousarvioesityksestä. Positiiviset yllätykset ovat tervetulleita, mutta hintojen nousua ei tosin voi ennakoida täysin tällaisessa maailman tilanteessa. Kaupungin talouden kuva on kääntynyt positiiviseen suuntaan, kun talousarvio ennustetaan toteutuvan noin 5 miljoonan ylijäämäisenä.
🌹 Vuonna 2022 pystyimme edistämään ja viemään maaliin monia kaupunkilaisten arkea ja hyvinvointia edistäviä hankkeita. Panostimme uusiin asuinalueisiin, jokipolku valmistui ja saimme uuden ulkokuntosalin, jotka ovat olleet aktiivisesti kaupunkilaisten käytössä. Tämä kaikki oli mahdollista, sillä alueen väestökasvu, yritysten menestyminen ja vastuullinen taloudenpito ovat taanneet vahvan talouden.
🌹Lasten määrä poikkeuksellisesta kasvusta johtuen, päivähoidon tilahaasteita on ratkottu väliaikaisratkaisulla. Kenenkään perheen ei pidä joutua tilanteeseen, jossa epätietoisuus varhaiskasvatuksen toimivuudesta velloo arjessa.Perheet tulee voida luottaa, että kaupungin tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut toimivat myös jatkossa.
🌹 Korona-aika koetteli monia perheitä. Miten voisimme tukea lasten, nuorten ja perheiden jaksamista paremmin ja antaa heille turvaa ja toivoa paremmasta. Miten voimme huolehtia siitä, että ne, jotka eivät jaksa, saavat apua. Sen yhtenä kulmakivenä on toimivat ennaltaehkäisevät palvelut sekä panostukset varhaiskasvatuksen ja koulutuksen laatuun, niin että oppimisen tukea on saatavilla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.
🌹Päivähoidon ja koulujen osalta on varmistettava, että meillä on asianmukaiset ja riittävät tilat. Yksi suurimmista toimitilanhankkeistamme, uuden keskuskoulun rakentamisen kohdalla tiedämme ettei valtuuston myöntämä määräraha riitä, koska inflaatio kiihtyy ja rakennuskustannusten nousun vuoksi. On tärkeää suunnitella tilat muuntojoustaviksi ja tilatehokkaiksi, huomioiden tilojen yhteiskäyttömahdollisuudet.
🌹 Olemme uuden äärellä, tämä vuosi on varauduttu tehtävien siirtoon hyvinvointialueelle, joiden on onnistuttava. Kaupunkilaisille muutoksen ei tule näkyä, vaan palveluiden on pelattava. Työntekijämäärämme vähenee merkittävästi, henkilöstölle uudistus on iso muutos. Johtamiseen, tiedon kulkuun ja vuorovaikutukseen on panostettava aikaisempaa enemmän. Hyvinvoiva henkilöstö lisää vetovoimaa ja pitovoimaa meidän henkilöstömme osalta.
🌹Elinvoimaisuudessa ja yrityshenkisyydessä olemme tällä hetkellä kuntien kärkeä. Lieto on luonut yrittäjyydelle erinomaisen kasvualustan, meillä ymmärretään yrittäjyyden merkitys paitsi oman kaupungin, myös koko yhteiskunnan kannalta. Yrittäjyys ja kunnan palvelut muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden.
🌹TE-24 muutokseen valmistautuessa, Liedon työllistämisyksikkö Kisälli on pystytty hoitamaan edelleen sijoittamisen poluttamisen kautta hyvin. Sakkomaksut ovat pieniä ja työttömyysluvut ovat äärimmäisen alhaalla 4,2%. Valtakunnallisestikin tunnustettu ja arvostettu työllistämisyksikköä kuullaan, kun alueelle kehitetään uutta työllisyyden hoidonmallia.
🌹Suunnatessamme katsettamme tulevaan, täytyy asukkaiden hyvinvoinnin merkityksen vahvistua. Tämän arvovalinnan voimme kaupunkilaisille osoittaa sillä, että kaupungin palveluista pidetään kiinni. Meidän tulee varmistaa, että sitä toteutetaan monialaisella eri hallinnonalojen välisellä yhteistyöllä. Hyvinvoinnin edistäminen tulee nähdä tuottavana investointina, johon kannattaa paneutua ja panostaa. Taitavasti kohdistetut panostukset maksavat itsensä sekä lyhyellä että pitemmällä ajalla.
Hyte- työssä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden merkitys nousee nyt uudelle tasolle ja meidän rohkeudella ja luovuudella on entistä suurempi vaikutus mielikuvaan Liedosta.
🌹Suomi on ollut edelläkävijä talouden ympäristöystävällisissä ratkaisuissa, tarvitsemme kauaskantoisia päätöksiä tulevan kasvun vahvistamiseksi myös Liedossa. Jos aiomme pysyä aallon harjalla ja kärjessä yrittäjähenkisenä kaupunkina, voisiko Vihreä siirtymä olla kaupunkimme seuraavien vuosien elinvoimaisuuden mahdollistaja? Liedon Sosialidemokraattien ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmät kannattivat kaupunginjohtajan tekemän talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 hyväksymistä seuraavilla muutoksilla;
🌹Esitimme ettei kirjastotyöntekijän palkkakulua 43 000€ poisteta ja, että talousarvioon lisätään alkuperäiseen talousarvioon suunniteltu 60000€ määräraha osallistavaan budjetointiin. Osallistuva budjetoinnin avulla päätösvaltaa siirretään kaupunkilaisille - ja parhaimmillaan se lisää hyvinvointia.


Kokonaisuudessa puheen voit lukea täältä
https://lieto.sdp.fi/tapahtumat/talousarviopuhe-maanantaina-14-11-valtuuston-kokouksessa/
#sdp #talousarvio #lieto #kaupunginvaltuusto