Sdp:n ja vasemmistoliiton valtuustoryhmän  ajatuksia Liedon vuoden 2022 tilinpäätöskertomuksesta.

29.05.2023

Vuoden 2022 tilinpäätös on nyt kirjoissa ja kansissa. Se kertoo meille jo mennyttä tarinaa. Kokonaisuutena vuosi 2022 oli varsin vaikea, vaikka talouden näkökulmasta vuosi 2022 onnistui huomattavasti ennakoitua paremmin. Yksittäinen hyvä vuosi ei vielä anna syytä suureen juhlaan.

Liedon kaupungin vuoden 2022 tilinpäätös on kaikkien koronan aiheuttamien vaikeuksien jälkeenkin noin 6.2 miljoonaa euroa ylijäämäinen valtion mittavien koronatukien sekä huomattavasti kasvaneiden verotulojen vuoksi. Hyvän tuloksen taustalla valtionosuudet nousivat vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna 2,6 miljoonaa euroa.

Sen lisäksi investoimme 11,4 miljoonan euron edestä. Nämä eivät ole pieniä summia. Menojen kasvusta huolimatta toimintatuotot ja verotulot varmistivat sen, että pystyimme jopa tänä yksittäisenä vuonna vähentämään velkataakkaa. Myös yhteisöverotuotto on positiivinen pilkahdus tilinpäätöksessä. Näitä uutisia kuulemme jatkossakin mielellämme.

Koronavirus pandemiasta toipuva maailma joutui vastaanottamaan tiedon Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan. 2022 aikana inflaatio on kiihtynyt korkeammaksi erityisesti energian hinnan nousun myötä, korkeat korot ja kaikkien elämiskustannusten nousu näkyivät merkittävästi kaupungin arjessa.

Vuonna 2022 Liedosta tuli kaupunki ja samalla valmistauduttiin hyvinvointialueelle siirtymiseen. Vuoden aikana käytiin useita keskusteluita hyvinvointialueen valmistelevan henkilökunnan kanssa. Siirtoon liittyvissä asioissa oli paljon erilaisia muutoksia vuoden kuluessa, joka on vaatinut paljon työntekijöiltä ja toiminnan johtamiselta, näihin muutoksiin on pitänyt reagoida usein hyvinkin lyhyellä varoitusajalla.

Liedossa työllisyyspalveluita on hoidettu menestyksekkäästi. Työllisyys nousi viime vuonna ennätyslukemiin ja työttömien määrä pienentyi. Yritystonttien myynti, yrityspalveluiden kehittäminen ja työpaikkojen luominen on pitkään ollut Liedon ylpeydenaihe. On hienoa, että koronakurimuksesta huolimatta näitä asioita on voitu edistää.

Tilinpäätöksen analyysillä voimme hitusen katsoa ja suunnitella nyt myös tulevaa. Vaikka tänä yksittäisenä vuonna saimme velkaa nettona vähennettyä, Liedossa on jonossa isoja investointeja ja kaupungin historian suurimman investointihankkeen eli Keskuskoulun suunnittelu ja kilpailutus käynnistettiin vihdoin viime vuonna. Uutta ei kannata kuitenkaan rakentaa, jos vanhasta ei pidetä huolta!

Liedon SDP:n ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä katsoo, että hyvinvointialueen jälkeisessäkin kunnassa on tärkeämpää rakentaa palveluita kuin seiniä. Panostusta tarvitaan edelleen tekeviin käsiin. Valtuusto joutuu nykyisen tavoin kamppailemaan tiukan talouden, toimivien palvelujen ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin sekä terveyden edistämisen parissa.

Toivottavaa on, että Liedossa selvitetään päätöksenteon pohjaksi taloudellisten vaikutusten lisäksi myös vaikutukset asukkaiden hyvinvointiin, toimivaan arkeen ja terveyteen ja näihin liittyvät päätökset tehtäisiin kokonaiskuvan perusteella. Päätöksen vaikutusta tulee seurata pitkäjänteisesti ja tarvittaessa tehdä korjausliike. Toivottavaa on, että tavoitteiden saavuttamista koskevat mittarit valitaan oikein, sillä mittareilla on suuri vaikutus itse toimintaan.

Väestörakenteen muutos on tosiasia, joka meidän on kohdattava. Toivomme, että voimme kohdata väestömme ikääntymisen positiivisena voimavarana eikä vain menoeränä. Mitä paremmin huolehdimme nyt sujuvista ja laadukkaista palveluista, joiden avulla voimme puuttua ongelmiin jo ennen niiden syntymistä, sitä hyvinvoivempia, aktiivisempia ja osallistuvampia tuleva ikääntyneiden sukupolvi tulee olemaan. Kaupunkilaisten osallistamiseen ja ennakkovaikutusten arviointiin sekä jo tehtyjen päätösten vaikutusten jatkuvaa arviointia on jatkossakin kehitettävä.

Koronan jäljiltä ja Ukrainan sodan aiheuttaman epävarmuuden vuoksi on ollut viimeisen vuoden aikana monesti edessä kasapäin kysymyksiä ja ratkaistavia asioita, joihin emme ole voineet tai osanneet ennalta varautua ja joihin ei ole suoralta kädeltä ollut valmiita vastauksia. Kiitos koko henkilöstölle, virkamiehille,  valtuutetuille ja lautakuntien jäsenille. Kaikilla on ollut omalta osaltaan tärkeä rooli onnistumisemme takana. Tämä antaa valtuustolle hyvän lähtökohdan jatkaa työtä taloudeltaan kestävän, elin- ja vetovoimaisen kotikaupunkimme Liedon kehittämiseksi kohti kestävää tulevaisuutta.