Liikkumattomuus ja paikallaanolo muun muassa lisäävät useiden kansansairauksien riskiä ja kasvattavat terveydenhuollon kustannuksia.

09.02.2023

Liikkumattomuuden kustannukset jo kestämättömällä tasolla. Sote-sektorin poistuttua kuntien vastuulta nousevat kunnissa keskiöön elinvoima- ja sivistyspalvelut sekä nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut. Samalla kunnilla säilyy vastuu ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Tässä murroksessa on varmistettava, että kunnilla on mahdollisuus toteuttaa ydintehtäväänsä, ihmisten liikuttamista, myös jatkossa.

Liikkumattomuus aiheuttaa Suomelle vuosittain yli 3 miljardin kustannukset. Tälle kehitykselle on saatava loppu, jotta sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvua saadaan hillittyä. Liikkumisen suosituksia vähäisempi liikkuminen ja runsas paikallaanolo maksavat yhteiskunnalle monin tavoin ja paljon. Liikkumattomuus ja paikallaanolo muun muassa lisäävät useiden kansansairauksien riskiä ja kasvattavat terveydenhuollon kustannuksia . 

Lasten ja nuorten  liikuntaharrastusten loppumisesta ja liikunta-aktiivisuuden vähenemisestä koronapandemian aikana ja sen jälkeen on oltu syvästi huolissaan. Miten tämä valtava määrä lopettaneita lapsia tai nuoria saadaan takaisin liikunnan pariin? Entä ne, jotka normaalistikin liikkuvat vähemmän? Kokonaan toinen ulottuvuus on suomalaisen huippu-urheilun tulevaisuus. Koronapandemia jättää väistämättä jälkensä myös siihen. Harrastamisen Suomen mallin  avulla  lasten liikuntamaktiiviisuutta on saanut lisättyä.  Mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Toivottavasti seuraavalla hallituskaudella malli saadaan Suomeen pysyväksi. 

Liikunnan roolia on vahvistettava valtionhallinnossa ja kunnissa niin rakenteiden kuin resurssienkin osalta. Liikunta kun ei ole vain terveyttä tai teknisten olosuhteiden ylläpitoa. Meidän tulee luoda sellaiset mahdollisuudet, olosuhteet ja resurssit sille, että suomalaiset liikkuvat enemmän ja voivat paremmin. Liikunnan arvon on näyttävä myös hallinnossa.

Meidän on kyettävä tunnistamaan liikunnan laaja-alaisempi merkitys ja vahvistettava liikkumisen lisäämistä. Mitä paremmin liikuntaseurat, kunnat, järjestöt ja valtionhallinto tekevät yhteistyötä, sitä paremmin myös tasa-arvo liikkumisessa toteutuu ja kansalaisten hyvinvointi lisääntyy.

Lue koko tiedote: https://www.sttinfo.fi/tiedote/kuntaministeri-sirpa-paatero-liikkumattomuuden-kustannukset-jo-kestamattomalla-tasolla?publisherId=66784162&releaseId=69965097