Miksi SDP?

05.05.2021

Tämä on sinulle, joka mietit, että Niina kyllä olisi ok, mutta miksi ihmeessä demarit!

Sydämeni sykkii vaikuttamiselle. Poliittinen toiminta tapahtuu puolueiden kautta: jos lähtee politiikkaan, puolue on  valittava. Päätin pyrkiä  kunnanvaltuustoon vuonna 2012 vaikuttamaan sosiaalidemokraattisen liikkeen kautta erityisesti seuraavista syistä:

Sosialidemokratian päämääränä on vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden oikeudenmukainen yhteiskunta. Siinä jokainen toimii kykyjensä mukaan oman ja yhteisen hyvinvoinnin puolesta. Ympäristöstä ja jokaisesta ihmisestä pidetään huolta. Oikeudenmukaisuus syntyy oikeuksien ja vastuun tasapainosta. Se toteutuu vapauden yhteiskunnassa, jossa vallitsee demokratia ja solidaarisuus, yhteisvastuu.

"Inhimillisyys, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus”

Jaan kätilönä sosiaalidemokratian perusarvot, joista tärkeimpiä minulle ovat inhimillisyys, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus. Minulle on myös tärkeitä ihmisten terveys ja myös ilmastoasioihin vaikuttaminen päätöksenteossa. Viime vuonna minut valittiin historian ensimmäisessä aluevaaleissa valtuustoon ja nyt vielä yksi ponnistus eteenpäin on eduskuntavaalit. 


"Pidetään huolta jokaisesta"

Politiikassa on kyse arvoista sekä kyvystä hoitaa yhteisiä asioita. Tulevaisuus tarvitse tekijänsä. Minulle on tärkeää huolehtia toimivasta arjesta: niin että lapset saavat hyvät eväät elämään, ikäihmiset huolenpitoa ja meistä jokainen työtä ja turvallisen arjen. 

Me Sosialidemokraatit olemme rakentamassa hyvinvointiyhteiskuntaamme ja tämä historia näkyy mm. maksuttomana koulutuksena, oikeutena lasten päivähoitoon sekä työelämän saavutuksina. Työtä on edelleen, vaikka maailma saattaakin välillä vaikuttaa valmiilta. SDP puolustaa vahvasti mm. työelämässä jaksamista sekä kunnallisia palveluita, jotka ovat osa jokapäiväistä arkeamme.