Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille

16.12.2021

Suomessa tehtiin vuona 2019 n. 8700 raskaudenkeskeytystä ja usean vuoden yhtäjaksoisen laskun jälkeen raskauden keskeytysten määrä pysyi ennallaan verrattuna edelliseen vuoteen. Myös seksitautien määrään lisääntyminen on huolestuttavaa. Seksitautien määrä on ollut kasvussa jo useamman vuoden ajan ja vuonna 2019 seksitautien määrä lisääntyi edelleen yleisimmän seksitaudin, klamydian, pitäessä kärkipaikkaa.

Nuorten, alle 25 vuotiaiden tahattomiin raskauksiin, raskauden keskeytyksiin ja seksitautitartuntoihin on yritetty vaikuttaa lisääntyneellä seksuaaliterveyskasvatuksella, ehkäisypalveluiden saatavuuden parantamisella ja ehkäisyn maksuttomuudella. Seksuaalisuuteen tutustumisen ja seksuaalisten kokeilujen tulee olla turvallista ja kuntien velvollisuus olisi tarjota ehkäisy alle 25- vuotiaille. Maksuton ehkäisy edistää terveyttä tasa-arvoisesti ja näkyy vähenevinä sosiaali- ja terveydenhuollon kuluina pitkällä aikavälillä.

Osissa Suomen kuntia on noudatettu suositusta nuorten maksuttomasta ehkäisystä, mutta käytäntö ei ole laajentunut koko Suomea koskevaksi. Myös maksuttoman ehkäisyn toteutus ikärajoineen ja eri ehkäisytuotevalikoimineen vaihtelee kunnasta toiseen, luoden eriarvoisuutta riippuen siitä millä paikkakunnalla nuori asuu. 

Maksuton ehkäisy edistää terveyttä tasa-arvoisesti ja näkyy vähenevinä sosiaali- ja terveydenhuollon kuluina pitkällä aikavälillä. 

Maksuttoman ehkäisyn käyttöönoton jälkeen sukupuolitartuntojennon on todettu vähentyneen ja vähentäneen raskaudenkeskeytysten määrää noin kolmanneksella niissä kunnissa, joissa se on jo nyt käytössä. Maksuttoman ehkäisyn kautta nuoret oppivat ottamaan vastuun seksuaaliterveydestä. Suunnittelematon raskaus tai abortti sekä siitä johtuva psyykkinen stressi voivat häiritä nuoren kasvua ja kehitystä ja hyvinvointia pitkälläkin aikavälillä Maksuton ehkäisy estää ei-toivottuja raskauksia ja antaa nuoren käydä opiskelunsa loppuun rauhassa ja hankkia työpaikan, joten lopulta tämä voi olla osa hyvinvointipalveluja, jotka luovat hyvinvointia nuorissa. Seksitauteja ehkäisemällä turvataan myös nuorten hedelmällisyyttä.


Tulevaisuuden sosiaali-ja terveyskeskus-hankkeesta odotetaan ratkaisua myös maksuttoman ehkäisy valtakunnallistamiseen. Sanna Marinin hallitusohjelmassa (Valtioneuvos-to 2019) on luotu lähtölaukaus maksuttoman ehkäisyn kokeilulle ympäri maan. Nyt maksuttoman ehkäisyn pilotointi on yhdistetty tulevaisuuden sote-hankkeen seuraavalle hankekaudelle vuosille 2022-2023 ja laajenee näin koskemaan kaikkia alle 25 vuotiaita nuoria. 

Se millä tavalla asia käytännössä ratkaistaan  hyvinvointialueella ja mitä maksuttoman ehkäisyn "sisälle" kuuluu ja jääkö tämä toimintamalli vakituisesti käyttöön, on vielä vaomisteluissa keskeeräistä. Vaikka maksuttoman ehkäisyn pilotointi vaikuttaa olevan tulossa valtakunnantasolla , niin Varsinais- Suomen hyvinvointialueen  tulisi ottaa maksuton ehkäisy käyttöön, kuten mm. Turussa on se jo  käytössä alle 25-vuotiaille.