Mitä on lähipalvelut?

17.01.2022
Mitä on lähipalvelut?
Lähipalveluiden kohtalo askarruttaa sote uudistuksessa. Moni ehdokas lupaa tukevansa lähipalveluita, mutta sillä oikeastaan tarkoitetaan? 


Palvelut, joita käytämme usein ovat lähipalveluita. Lähipalvelut ovat kaiken perusta. Niitä ovat monet terveyden ja sosiaalihuollonpalvelut, kuten esimerkiksi lääkärin ja hoitajan vastaanotot, kotihoito, neuvola, perhetyö, kouluterveydenhuolto, oppilashuollon psykologit. Laki takaa yhdenvertaiset palvelut muttei määritä sijaintia. Palveluita on kuitenkin järjestettävä siellä missä käyttäjät ovat. Palveluiden saaminen tutuilta ammattilaisilta tuo turvaa. Liikkuvia palveluita hyödynnetään jatkossa enemmän, jotta palveluita voidaan viedä myös kauemmaksi. Digitaaliset ja sähköiset palvelut tukevat oikea-aikaista hoitoon pääsyä ja täydentävät tarjontaa. Ne eivät syrjäytä koskaan täysin. ammattilaisen kohtaamista.

Toisaalta meillä on myös harvoin käytettäviä palveluita, kuten esimerkiksi kuvantamisen palvelut. Näitä harvemmin käytettäviä palveluita ei jatkossa löydy jokaisesta lähipalvelupisteestä vaan laajemmista sote-keskuksista, jotka tulee olla kohtuullisesti saavutettavia.

 

Lähipalveluita voidaan jatkossa tarjota erilaisissa pisteissä: entisten terveyskeskusten sijaan paikkoja voidaan kutsua sote-asemiksi ,sotepisteiksi, palveluita voidaan antaa myös kotona, puhelimitse tai digitaalisesti kuin myös kouluissa tai erilaisissa liikkuvissa yksiköissä. 


Päättäjien on katsottava kokonaisuutta koko maakunnan osalta, joten kukaan ei voi luvata, että kaikki nykyiset seinät säilyvät koko maakunnassa entisellään. Kuitenkin jatkosssakin sote-palveluita saa jatkossakin läheltä. Tärkeintä on, että asiakkaan palvelutarve ja tarjonta kohtaavat. Niitä vain voidaan tuoda ihmisten lähelle eri tavoin.