Nuorten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen kaivataan ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen palveluita.

20.03.2023

Matalan kynnyksen mielenterveys palveluita lisättävä ja olemassa olevia palveluita kehitettävä kohtaamaan nuoret heidän normaaleisssa ympäristöissä.

Opiskelijoiden terveyskeskuslääkärin vastaanotot tulisi saada maksuttomiksi.

Terapiatakuu saatava valtakunnalliseksi.


Minulla on erityinen huoli  nuorten hyvinvoinnista. Miltei joka neljäs nuori oireilee psyykkisesti, ja mielenterveyden häiriöt ovat yhä useammin syynä sille, että nuori joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle. Nuorten mielenterveyden häiriöiden kasvu on hätähuuto yhteiskunnan muutoksesta.

Koronapandemia  hanaloitti  jo ennestään pahaa tilannetta: yksinäisyys, uupumus ja psyykkinen oireilu ovat lisääntyneet. Perusterveydenhuoltomme ei ole pystynyt vastaamaan kasvavaan mielenterveyspalveluiden tarpeeseen ja nuorisopsykiatrinen sairaanhoito on kuormittunut ympäri Suomen. 

Hyvinvointialueella meidän tulee kehittää perustason palveluja ja varhaista apua sekä järjestelmällisesti tukea lasten ja nuorten palveluissa koko perhettä. Tarvitsemme myös verkkovälitteistä nopeaa matalankynnyksen keskusteluapua ja vastaanottoja nuorille.

Koko yhteiskunnan toimintakyvyn kannalta on olennaista sekä pysäyttää nuorten mielenterveyden heikentyminen ja edistää mielenhyvinvointia. On suunnattava katseet yhteiskunnan tukitoimiin poikkihallinnollisesti, miten voimme helpottaa nuorten arkea monialaisesti. 

Niin peruskoulussa kuin lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissakin on tehty mittavia uudistuksia, joilla on lisätty nuorten omaa vastuuta oppimisesta ja valinnoista. Samaan aikaan yhä useampia koululaisia ja opiskelijoita uhkaa uupumus ja ahdistuneisuus siitä, ettei jaksa eikä pysty oppimaan asioita vaadittavalla tasolla.

Samaan aikaan on tärkeää huolehtia opiskelijoiden toimeentulosta. Opintotuki palautettava vuoden 2016 leikkauksia edeltävälle tasolle. Myös asumistuen perusteet tarkasteltava uudelleen erityisesti ruokakuntakohtaisuuden suhteen. Nuorten velkaantumisen vähentämiseksi opintolainahyvitystä on  nostettava vähintään 10 %. Toimeentulon parantamiseksi onneksi opintuen tuloraja nostettiin jo 18 000 euroon.

Nuoret tarvitsevat kasvurauhaa. Moni ei tiedä kouluiässä, mitä haluaa tehdä isona. On haitallista nuorten kehitykselle, että he joutuvat vastuuseen omista valinnoistaan aina vain nuorempina, vaikka maailma on entistä pirstaleisempi ja vaikeampi ennustaa. Nuoret ansaitsisivat kaiken sen tarvitsemansa avun, jonka me aikuisina voisimme heille tarjota.

Seuraavan hallituskauden aikana tulee laatia suunnitelma ja varata riittävät resurssit  nuorille mielenterveys-, oppimis- ja yhteisöllisyysvajeiden paikkaamiseksi. On tärkeää, että hoitotakuu ja hoitoon pääsyn kokonaismerkitys kaikissa terveyttä ja mielenterveyttä koskevissa ongelmatilanteissa vahvistuu. Tavoitteena tulee toteuttaa terapiatakuu, joka mahdollistaa psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon piiriin pääsemisen neljän viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista.