Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilökunnan hyvinvoinnista huolehditaan.

18.12.2021

Sosiaali-ja terveydenhuollon  sekä pelastustoimen ammattilaisten työssäjaksaminen ja työhyvinvointi on erityisen tärkeää ja elinehto laadukkaille palveluilla.Ilman hyvinvoivaa henkilökuntaa uudistus ei onnistu. Sosiaali-, terveys- ja pelastusalan työntekijät kannattelevat yhteiskuntamme hyvinvointia ja turvallisuutta. Meidän on turvattava riittävä henkilöstö, oikeudenmukainen palkkaus, vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja johtamisen laatu.


Henkilöstön hyvinvoinnin vaikutus tuottavuuteen on ollut erityisesti koronapandemian aikana merkittävä keskustelunaihe, mutta terveydenhuollossa se on tuntunut unohtuneen. Peruspilarina on, että terve hyvinvoiva työntekijä on tuottoisa työpaikalle. Sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyydestä aiheutuvat kustannukset ovat suoraan pois tuloksesta.


Keskimäärin työntekijän sairauspoissaolo maksaa noin 350 euroa per päivä. Kustannukset voivat nousta tuhansiin euroihin, jos poissaoloja on paljon. Työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin panostamalla työkykyyn kohdistuvat riskit voidaan ennaltaehkäistä tehokkaasti, jolloin sairauspoissaoloista johtuvat kustannukset jäävät alemmaksi. Sairastumisen tai tapaturman sattuessa merkittävään rooliin nousee työhön paluun tukeminen. 

"Loppujen lopuksi kaiken keskiössä ovat osaavat ja hyvinvoivat työntekijät"

Nykyisin sote ja pelastustoimen henkilöstön arkipäivää on kova kiire ja vauhti. Uusia asioita tulee oppia ja omaksua ennätystahdissa. Asiakkaat, potilaat ja heidän läheisensä arvioivat työtä tarkoin silmin. Niin moni tarvitsee apuasi, osaamistasi , kohtaamista ja läsnäoloasi. Kun ihminen on sairas tai avun tarpeessa, hän kaipaa kipeästi toisen ihmisen läsnäoloa. Kohtaaminen vaikkapa hoito alan ammattilaisen kanssa ei ole niin hoitava ja hyödyllinen, jos siinä ei ole lämpöä mukana. Etäiseltä tuntuva kohtaaminen saattaa jopa lisätä kipua.

Työvälineet ovat joskus haastavia ja hyviä sijaisia on melkein mahdoton joskus löytää. Haluaisi tehdä hommansa hyvin, mutta miten tässä nyt ehtii. Hoitoa ja tukeakaipaava ihminen ansaitsee inhimillisen ja empaattisen kohtaamisen. Arvokasta työtä tekevä ammattilainen,  joka on ihmisen äärellä, ansaitsee myös arvostusta ja tukea omaan jaksamiseensa. Kuka auttaisi työntekijää?.

  •  Hyvinvoiva ammattilainen niin sote-alalla kuin pelastustoimessa ei ole itsestäänselvyys”

Ilman onnellista ja hyvinvoivaa henkilökuntaa hyvinvointialueen  asiakkaat eivät saa laadukasta palvelua. Meidän tulee panostaa paljon osaajiemme niin henkiseen kuin  fyysiseen hyvinvointiin.  Johtajien ja esihenkilöiden on oltava näkyvillä ja siten helpommin kaikkien ulottuvilla. Tämä varmistaa sen, että myös tuki on lähempänä ja helpommin saatavilla eikä omien asioiden kanssa jäädä yksin.Vastuullisena työnantajana hyvinvointialueen on velvollisuus kantaa vastuu osaajiensa hyvinvoinnista. 


Työterveys on myös työnantajalle rekrytointi- ja sitouttamisvaltti. Yhä useammat työnhakijat ovat kiinnostuneet työterveyssopimuksen laajuudesta, joka parhaimmillaan tuo työntekijälle turvaa ja vähentää stressiä, mutta myös kertoo työnantajan arvomaailmasta ja työntekijöiden arvostuksesta. Tämän vuoksi hyvinvointialueella toimiva ja tehokas työterveyshuolto pitää olla hoidettu hyvin. On surullista, että niiden jotka meitä hoitavat on  viime vuosinä joutuneet huomaan työterveyshuollon palveluiden vähentyneen minimiin.