Omaishoidolla on väliä

16.12.2021

Omaishoidon asema tulee selkeämmin määritellä osana sote-palveluita. Omaishoidon kriteerit on yhdenmukaistettava ja tuen tasoa tulee vihdoin nostaa niin,  että se madaltaisi kynnystä jäädä hoitamaan omaa lähimmäistään ilman suurempia taloudellisia huolia ja huolta arjen sujuvuudesta. 

Omaishoitajille tulee lisätä tilapäishoitoa perheiden yksilöllisistä tarpeista lähtien. Meidän pitää myös tukea omaishoitajan mahdollisuuksia pitää omasta hyvinvoinnistaan huolta.


Omaishoitajan työpanos on hyvinvointialueille ja kunnille  arvokasta, joten meidän on turvattava omaishoitajien jaksaminen tulevaisuudessakin. Omaishoidon asema tulee selkeämmin määritellä osana sote-palveluita. Omaishoidon kriteerit on  vihdoin yhdenmukaistettava ja tuen tasoa tulee  nostaa niin, että se madaltaisi kynnystä jäädä hoitamaan omaa lähimmäistään ilman suurempia taloudellisia huolia.

Moni omaishoitaja uupuu arjen taakkansa alla ja kokee jääneensä vaille riittävää tai oikeanlaista tukea. perheet tarvittsevat erilaista tukea riippuen onko omaishoidettva lapsi, aikuinen vai seniori-ikäinen. Omaishoitajan hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseen on löydettävä uudenlaisia keinoja. Tilapäishoitoa tulee lisätä omaishoitoperheiden yksilöllisistä tarpeista lähtien.Omaishoidon kehittämistä tulee jatkaa yhdessä omaishoitajien kanssa. Mielekäs ja merkityksellinen arki on edellytys omaishoitajan hyvinvoinnille. Omaisen hoitaminen kotona voi usein olla yksinäistä, jolloin riskinä on sekä omaishoitajan että hoidettavan eristäytyminen ja sosiaalisten roolien kaventuminen. Jos omaishoitajan rooli velvoittaa omaishoitajan sitoutumaan kotiin, mahdollisuudet harrastuksille ja vapaa-ajan vietolle voivat olla lähes olemattomat.

Omaishoitajien säännöllisesti järjestettävästä ja tarjottavasta fyysisen hyvinvoinnin tukemisesta, vuosittaisista terveystarkastuksista tulee pitää huolta. Omaishoitajan vapaata korvaavan hoidon järjestämisvaihtoehtoja laajennetaan, niitä sovittaessa pohditaan yksilöllisesti omaishoidettavan ja omaishoitajan tilanteeseen soveltuva omaishoitoa korvaava hoidon muoto.