Omaishoitoon riittävä tuki

16.11.2022

Varsinais-Suomen SDP on huolissaan hyvinvointialueen päätöksenteossa käsiteltävästä omaishoidon tukien harmonisoinnista. Aiemmin tuet on päätetty kuntakohtaisesti, nyt ne harmonisoidaan samalle tasolle koko hyvinvointialueella. Tuet ovat olleet hyvin erisuuruisia kunnissa. SDP:n aloitteesta Varsinais-Suomen Hyvinvointialueella lähdettiin valmistelemaan omaishoidon tukia kolmeen luokkaan THL:n suositusten mukaisesti, jolla varmistetaan, ettei kenenkään tuki laske. Myös mahdollisuudet omaishoidon ja työn yhteensovittamiseen tulee turvata.

On välttämätöntä myös huolehtia siitä, että omaishoidon tukia ei alibudjetoida. Siksi Varsinais-Suomen SDP edellyttää, että määrärahoja seurataan ja tarvittavia korjauksia omaishoidon määrärahaan tehdään hyvissä ajoin. Lisäksi on tehtävä kokonaisselvitys omaishoidon kehittämisestä ja omaishoitajien jaksamisen tukemisesta. Varsinais-Suomen SDP vaatii hyvinvointialueelta riittävää tukea omaishoitajille sekä taloudellisen tuen riittävän tason muodossa, että lakisääteisillä vapailla ja kotiin vietävillä palveluilla.

Omaishoidon tuentasoista päätettiin viime viikon aluehallituksen kokouksessa. Saimme meille demareille tärkeän THL suositteleman kolmiportaisen omaishoidontuen mallin. Tämä päätös on erävoitto omaishoidon tuessa, jonka eteen on tehty runsaasti työtä ja valmistelua viime viikkoina. Valmistelun lähtökohdista on menty huima harppaus eteenpäin. Paremminkin voisi olla, mutta nyt pääsääntöisesti kenenkään tuki ei tipu ja useat voivat siirtyä korkeammalle tuen tasolle kuin aiemmin.

Minulle omaishoitajien oikeuksien ajaminen on valtavan tärkeää, olenhan itsekin ollut omaishoitaja.

Hyvinvointialueen päätöksenteossa olen vahvasti ajanut lasten omaishoitoperheiden mahdollisuutta työssäkäyntiin ja eroperheiden mahdollisuutta tasapuolisesti olla lapsensa omaishoitajia. Olen niin helpottunut ja iloinen, kun tämä asia vihdoin saatiin vastaamaan nykypäivää.

Paljon on vielä tehtävää, mutta aluehallitus on käynnistänyt omaishoidontuen jatkokehittämisen, myös tuen suuruuksien osalta. Ehkä tulevaisuudessa saamme mukaan myös ennaltaehkäisevän omaishoidontuen. Olen huojentunut, että tuen riittävyyttä arvioidaan jatkossa säännöllisesti eikä omaishoidon eväämisen perusteena saa olla, että määrärahat ovat loppu.

#Varsinais-Suomi #sdp #hyvinvointialue #VarHa #omaishoito #yhdenvertaisuus #oikeudenmukaisuus #omaishoidontuki