Opintotukea tulee uudistaa ja lainapainoitteisuutta vähentää.

23.03.2023


Viime päivinä on uutisoitu opintolainakannan kasvusta ja korkojen nousun vaikutuksista muutenkin pienituloisiin opiskelijoihin. Olen suuresti huolissani opiskelijoiden toimeentulon riittämättömyydestä hintojen nousun myötä. toisenasteen - ja Korkeakouluopiskelijat ovat ainoita ryhmiä, jotka joutuvat ottamaan oman toimeentulonsa turvaamiseksi lainaa.

Opiskelijoiden heikosta toimeentulosta ei hyödy mikään taho. Joka kolmas korkeakouluopiskelija kärsii psyykkisestä kuormituksesta, jonka yleinen syy on toimeentulon riittämättömyydessä. Viimeisen viiden vuoden aikana opintolaina on kaksinkertaistunut. Taustalla nähdään Sipilän hallituksen tekemä opintotukileikkaus, jonka vuoksi liian monen opiskelijan toimeentulo on heikentynyt.

Tällä hallituskaudella opiskelijoiden tulorajoja nostettiin, joka oli yksi keino parantaa opiskelijoiden toimeentuloa. Ensi vaalikaudella tuleekin keskittyä parantamaan myös opintorahaa itsessään ja  SDP haluaa olla mukana parantamassa opiskelijoiden toimeentuloa.

Opintorahaa on parannettava, jotta opintotuen lainapainotteisuutta voidaan vähentää. Toimeentuloa ei ole kestävää rakentaa niin vahvasti lainan varaan, myös muita tapoja toimeentulon turvaamiseen täytyy olla. Opintotukea on kehitettävä niin, että se joustavasti tukee opinnoissa edistymistä ja huomioi erilaiset elämäntilanteet. Opintotuki tulee huomioida myös osana sosiaaliturvauudistusta ja uudistaa kokonaisuudessaan tai otettava osaksi muuta sosiaaliturvaa. Opintotuki olisikin syytä siirtää opetus- ja kulttuuriministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriöön, jossa muutakin sosiaaliturvaa käsitellään.

Opiskelijan ensisijainen työ on opiskella, ja jotta opiskelurauha säilyy, tuen täytyy vastata tarpeeseen. Pidetään siis huolta siitä, että myös opiskelijoiden toimeentulo turvataan, jotta jokaisella on aito mahdollisuus opiskella.

Jokainen lapsiin ja nuoriin sijoitettu euro on maksaa itsensä takaisin ja on sijoitus tulevaisuuteen. Haluan tehdä työtä sen puolesta, että koulutuksesta, varhaiskasvatuksesta tai nuorisotyöstä ei säästetä. Koulutukseen panostaminen luo työtä ja hyvinvointia koko yhteiskuntaan.