Osallistuva budjetointi siirtää päätösvaltaa kansalaisille ja parhaimmillaan lisää hyvinvointia.

16.11.2022

Maanantain Liedon kaupunginvaltuustossa pidettiin talousarviopuheet. Nostimme puheessa esiin meille vasemmistopuolueille tärkeitä asioita ja esitimme osallistavan budjetin 60000€ määrärahan  sekä yhden kirjastotoimen työntekijän lisäystä talousarvioon, vaikkei tekemämme muutokset menneet läpi jatkamme työtämme tasa-arvoisemman ja oikeudenmukaisemman päätöksenteon eteen. 

Osallisuus on nostettu yhdeksi teemaksi uudelleen valmisteluun laitetussa  kaupunginstrategiassa. Osallisuutta toteutetaan Liedossa vain vielä kovin vähän päätöksenteossa.Kaikkiaan Suomessa osallistavan budjetoinnin kokeilut ovat toistaiseksi pieniä suhteessa kuntien kokonaisbudjetteihin ja kuntien määrään.  Yksi tapa lisätä asukkaiden osallisuutta on, on osallistuvan budjetoinnin kokeilut, jossa asukkaat pääsevät päättämään siitä, miten kaupungin käytössä olevia julkisia varoja käytetään.  Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on ideoida, päättää ja toteuttaa yhdessä Liedossa entistäkin parempi ja toimivampi kotipaikka. Tästä on pitkään puhuttu, mutta se jäänyt vain puheiden asteelle.  

Valtuustossa käytettiin paljon puheenvuoroja osallistavasta budjetoinnista. Hyte budjettiin varatun 180 000€ määräraha sisältää nyt pienen osuuden osallistavan budjetointiin. Määrärahan lisäykselle ei yhteistä tahtotilaa lopulta löytynyt, kiinteistöveron alennukseen kylläkin, joka kohdistuu lähinnä yrityksiin. Seuraankin tarkasti, että meille vakuuteltu asukkaita varten ajateltu osallistava budjetointiraha todella toteutetaan budjetin hyte-osasta ja sitä rahaa myös siihen käytetään. Toivon näkeväni Liedossa, että kylien asukkaat pääsevät toteuttamaan määrärahalla alueellisen, konkreettisen kehittämistoimen, jonka sisällön he päättävät itse. Toiminta edistää osallisuutta, osallistujien ylpeyttä omasta alueestaan ja heidän vaikutusmahdollisuuksiaan.


Kuten talousarviopuheessani totesin" Hyvinvointi on investointi tulevaisuuteen"