Politiikan paine – mistä rahat sote-henkilöstöpulaan?

24.02.2023

Olen koko kätilötyöni uran ajan seurannut, miten hoitohenkilöstön työnkuvaan lisätty yhä enemmän uusia tehtävänkuvia, kun samaan aikaan työn vaativuus on lisääntynyt ja muuttunut yhä kuormittavammaksi. Työ on kuormittavaa, kun vierestä puuttuu tekijöitä.

Meille soten ammattilaisille on valunut tehtäviä, jotka vievät heidän aikaa varsinaiselta potilastyöltä. Muun muassa kirjaaminen on lisääntynyt, osa sihteerien tai laitoshuollon tehtävistä on siirretty hoitajille, näihin käytetty aika on aina pois potilastyöstä.

Sote-alan työt koetaan merkityksellisinä, kuitenkin nykyinen työvoimapula erityisesti sote-alalla on pidemmällä aikavälillä kroonistunut ja ihmisten hyvinvointiakin uhkaavana se alkaa olla iso yhteinen ongelma. Työvoimapulan syyt ovat monet. Selvää on, että aloille on koulutettu aivan liian vähän osaajia ja työvoiman tarve tulee entisestään kasvamaan suomalaisten ikääntyessä ja käyttäessä muutoinkin laajemmin sote-palveluja.

On tärkeää nostaa näkyvästi esiin tehtäväjaon merkitys, on tarve lisätä avustavaa ja tukipalveluhenkilöstöä, jotta jokainen soten ammattihenkilöstö voi tehdä tutkintoaan vastaavia tehtäviä. Meidän kätilöiden suuri huoli on mistä saammetulevaisuudessa riittävästi osaavaa henkilökuntaa hoitamaan naisia ja perheitä heidän elämänkaarensa eri vaiheissa.

Sosiaali-ja terveysministeriö (STM) on laatinut tiekartan vuosille 2022-2027 taklaamaan sosiaali-ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi. Tiekartta vuoteen 2027 rakentuu neljän strategisen kärjen alle. Näitä ovat osaamisen varmistaminen, työn vaikuttavuuden parantaminen, hyvän työn edellytykset sekä tietopohja-analyysi ja ennakointi.

Pelkällä ministeriön strategialla ei henkilökunnan riittävyyttä ratkaista, vaan tarvitaan aitoja tekoja. Tilanteeseen vastaaminen vaatii merkittävästi enemmän toimia kuin mitä hallitus on aiemmin sitoutunut. Koulutusmäärien nostaminen ei auta, jos ei koulutuksiin hakeuduta tai suoritetun tutkinnon jälkeen hakeudutaan muille aloille töihin. Siksi sote-alan työvoimapulaa ei ole mahdollista ratkaista ilman toimia alan vetovoiman vahvistamiseksi, eli työolojen ja palkkauksen parantamiseksi.

Tärkeintä on muuttaa toimintatapoja hyvinvointialueilla ja palvelutuotannossa. Sote- ala tarvitsee nopealla aikataululla työn ja tehtävien uudelleen muotoilua.

✅ Hyvinvoiva, osaava ammattilainen  oikeassa paikassa
 

✅ Parannetaan työoloja ja palkkausta 
 

✅ Enemmän mahdollisuuksia lisäkouluttautua, uusia urapolkumalleja
 

✅ Joustoja työelämän sovittamiseksi
 

✅ Lisää koulutuspaikkoja 


#niinaeduskuntaan

#kätilöstäkansanedustajaksi

#sinunpuolellasi

#sotetyövoimapula

#pitojavetovoima.