Seuraavalla hallituskaudella tulee pyrkiä vahvistamaan työllisyysastetta. Mikä ratkaisuksi työvoimapulaan?

02.03.2023


Viime vuosina työllisyys on kehittynyt Suomessa varsin suotuisasti. Suomen työllisyysaste on ennätyksellisen korkealla. Olemme saavuttaneet Marinin hallituksen asettaman kunnianhimoisen tavoitteen 75 prosentin työllisyydestä. Tällä hetkellä Suomessa on 100 000 työllistä enemmän kuin hallituskauden alussa. Samaan aikaan pula osaavasta työvoimasta on kuitenkin muodostunut keskeisimmäksi talouskasvumme pullonkaulaksi

Tilanteen korjaamiseksi ei taida olla yhtä oikeaa ratkaisua. Useimmiten ratkaisuksi esitetään koulutusmäärien nostamista, koulutuksen kehittämistä, työn vastaanottamisen kynnyksen madaltamista sekä työperäisen maahanmuutton edistämistä.

Yhtä aikaa työelämän houkuttelevuutta on pystyttävä parantamaan työoloja ja palkkausta kehittämällä. Työssä jaksamisen lisäksi on tärkeää vahvistaa täsmätyökykyisten mahdollisuuksia työhön ja työelämään. Työllisyystavoitteeseen pääsemiseksi on kiinnitettävä erityistä huomiota tällä hetkellä työelämässä olevien työssä jaksamiseen. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vuosittain tuhansia ihmisiä. Suurin syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen ovat mielenterveysongelmat, joka kattoi 33 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä. Tähän on saatava muutos.

Työelämän vaatimusten muuttuessa on tärkeää, että työikäisillä on mahdollisuus oman osaamisensa päivittämiseen ja kehittämiseen. Työnantajien roolia työpaikoilla tapahtuvassa jatkuvassa oppimisessa on lisättävä, jotta työntekijät voivat syventää ja laajentaa osaamistaan. Työelämälainsäädännön ja rahoituksen tulee kannustaa työpaikkoja järjestämään työtehtävät ja työolosuhteet siten, että omaa osaamista on mahdollista kehittää myös työsuhteen aikana.

Osaamisen kehittämisellä on tärkeä rooli myös työllisyysasteen nostamisessa ja työvoimapulaan vastaamisessa. On kuitenkaan vaikea nähdä, että työelämän vetovoima paranisi, mikäli työssä ei jaksa tai palkalla ei tule toimeen. Reilu ja oikeudenmukainen työelämä pitää ihmiset mukana työssä ja kasvattaa koko yhteiskunnan hyvinvointia. Nyt on ollut paljon keskustelua 6 h työpäivästä ja 4 pv työviikosta. Ajatuksena kannatettava kokeilu, jos sillä voidaan lisätä hyvinvointia. Kuitenkin Suomi on nyt työvoimapulassa ja edes terveydenhuollossa ei riitä osaajia, miten tämä yhtälö ratkaistaan?

Seuraavalla hallituskaudella on asetettava tavoitteeksi 80 prosentin työllisyysaste. Vahva työllisyysaste tukee maamme kilpailukykyä, houkuttelee investointeihin sekä tukee valtiontalouden tasapainoa. Samalla kyse on inhimillisyydestä: oikeus työhön ja työelämään on yksi yhteiskuntamme arvoista, jota on vaalittava.