Aluevaalit käydään reilun kuukauden kuluttua - Sote uudistus tuo mukanaan mahdollisuuden muutokseen, jos vain osaamme hyödyntää sen oikein.

19.12.2021

Elämme poikkeuksellisia ja epävarmoja aikoja. Koronavirus on vaikuttanut yksittäisten ihmisten ja samalla koko terveydenhuollon tilanteeseen, esimerkiksi hoitohenkilökunnan riittävyyden ja suojatarvikkeiden näkökulmasta. Samaan aikaan kuitenkin Sote uudistus on edennyt suunnitellusti, ja ensimmäiset aluevaalit käydään alkuvuodesta 2022. Toistaiseksi olemme selvinneet poikkeuksellisesta ajasta hyvin, vaikka nyt tartuntaluvut näyttävät hurjaa nousua.

Kulunut vuosi on vaatinut erityisesti jokaiselta sote alan ja pelastuslaituksen työntekijöiltämme valtavaa mukautumista, kekseliäisyyttä ja mikä tärkeintä: tahtoa onnistua tärkeässä tehtävässään. Työntekijät ja heidän perheensä ovat olleet kovilla - silti tilanteesta on menty eteenpäin.

Väestö ikäntyy ja hoitosuhde muuttuu. Tämä aika on vahvistanut myös jatkuvan kehittämisen, ketteryyden ja kestävyyden tarvetta. Meidän on työskenneltävä myös terveydenhuollossa joka päivä siten, että näemme mahdollisimman kauas ja samalla pidämme huolen, että pystymme vastaamaan yllättäviin ja äkillisiin muutoksiin. Terveydenhuollon digitalisaatio on edennyt huimin harppauksin eteenpäin, vaikka julkisessa terveydenhuollossa käytäntöjen muuttuminen on vielä hidasta. Tarvitsemme kuitenkin myös digitaalisia palveluita, jotta voimme saavuttaa palvelulupauksemme lisätä matalan kynnyksen peruspalveluita sekä ei kiireellisen hoidontarpeen saavuttamista alle 7 vuorokauteen.

Jatkuva kehitys ja uuden innovointi ei saa kuitenkaan poistaa sitä, että tätä työtä tehdään yhdessä ihmisten kanssa. Siten, että ihminen on yksilöllisene tarpeineen hoidon keskiössä. Asiakaslähtöisyys tulee olla tulevaisuuden sotepalveluiden yksi kantavista arvoista. Tälläkin hetkellä useissa hankkeissa kehitetään ja pyritään löytämään uusia kustannustehokkaampia toimintatapoja hyvinvointialueen käyttöön.

Terveydenhuollonon muututtava maailman mukana - koko alamme on pystyttävä lähivuosina vastaamaan myös kestävän kehityksen haasteeseen. Laadukkaalla palveluverkostolla sote- ja pelastuspalveluiden laatu säilyy korkeana. Näin voimme onnistua jatkossa tärkeässä tehtävässämme hyvinvointialueella integroidessamme tulevaisuuden palveluita ihmisille.