Sotepalveluiden rahoituksesta ei saa leikata!

24.03.2023

Suomessa on edelleen jo korona-ajalta kertynyttä hoitovelkaa, jota ei voi jättää hoitamatta. Väestö ikääntyy ja palveluiden tarve ei tule ainakaan laskemaan. Työperäisten liikuntaelin- ja uupumusoireiden lisäksi nuorten mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet.

Kuluneella hallituskaudella sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteita on vihdoin uudistettu ja rahoitusta vahvistettu. Uudistus on kesken ja paljon on vielä tehtävää, jotta kaikki saisivat tarvitsemansa palvelut.

Tällä hallituskaudella toteutettu sote-uudistus tuottaa pitemmällä tähtäimellä myös kustannustehokkuutta. Kuitenkin harkitsemattomat leikkaukset aiheuttavat vain vahinkoa.

Kokoomus haluaa leikata yhden vaalikauden aikana valtion menoja kuusi miljardia euroa. Näin valtavia leikkauksia ei ole toteutettu aiemmin. Kenenkään ei pidä uskoa, ettei leikkaukset kohdistu heikommassa asemassa oleviin, koulutukseen tai terveydenhuoltoon.

Esityksistä miljardin säästö kohdistuu sosiaali- ja terveyspalveluiden yksityistämiseen ja "tehostamiseen", miljardi yleisenä leikkauksena kaikkiin budjettimenoihin, miljardi julkiseen hallintoon ja miljardi "indeksijarruun" eli leikkauksena sosiaalietuuksiin ja julkisiin palveluihin.

Kokoomuksen esittämät leikkaukset aiheuttaisivat sosiaali- ja terveyspalveluihin suuren vajeen ja palvelut tulisivat kärsimään.

Sote-alan työpaikoilla kamppaillaan jo nyt työssä jaksamisen ja työvoiman huonon saatavuuden kanssa. Soten alan työntekijänä vaatimus tehostamisesta kuulostaa todella kohtuuttomalta.

Nyt sosiaali- ja terveyspalveluissa tulee panostaa ennaltaehkäisyyn, jonojen lyhentämiseen ja palveluiden jatkuvuuteen sekä erityisesti työntekijöiden työolosuhteiden parantamiseen. Samalla tulee huolehtia hyvinvointialueiden riittävästä rahoituksesta, jolla palvelut rahoitetaan.

Sosiaali- ja terveyspalveluista ei voi leikata!

🌹 sote-henkilökunnan työoloja on parannettava

🌹 Jokaisen ikäihmisen on saatava tarvitsemansa hoito ja huolenpito, tarvittaessa ympärivuorokautisessa hoivassa

🌹 mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoitoonpääsyä pitää parantaa

🌹 ihmisille koituvia sairastamisen kustannuksia on alennettava

🌹  sairauksia on ennaltaehkäistävä panostamalla liikuntamahdollisuuksiin, terveyden edistämiseen ja elämäntapaohjaukseen

🌹omaishoitajien tukea on parannettava.