Tänään 5.10 vietetään maailman opettajien päivää.

05.10.2022


Maailman opettajien päivänä (MOP) muistutetaan opetus- ja kasvatustyön tärkeydestä muuttuvassa maailmassa. Onnea kaikki opettajat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö. Lapset ovat ihania ja meidän tulevaisuutemme.

Suomalaiset opetusalan ammattilaiset ovat maailman huippuluokkaa - ja juuri tähän perustuu suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuus. Upeisiin ammattilaisiimme, jotka tekevät työtä lasten ja nuorten parissa aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

Opettajien rooli jokaisen lapsen kasvupolulla on aivan elintärkeä. Opettajat ovat turvallisia aikuisia lasten ja nuorten arjessa. Opettajat takaavat koulutusjärjestelmän ja varhaiskasvatuksen arvon ja tehokkuuden omalla työpanoksellaan. Opetustyötä tekevät opettajat tekevätkin koko yhteiskunnan kannalta merkittävää työtä varmistamalla yhdenvertaiset oppimismahdollisuudet kaikille lapsille ja nuorille.

Ajankohtainen asia, josta keskustellaan tällä hetkellä, on inkluusio. Ajatus inkluusion taustalla on hyvä, usein kuitenkin toteutuksessa mennään mönkään, jos inkluusiota käytetään samalla säästökeinona. Silloin tilanteesta ei hyödy kukaan: ei opettaja tai oppilas. Olennaisesti inkluusion toteutumiseen koulu- tai päiväkotiyhteisössä vaikuttavat toimintakulttuuri ja johtaminen. Inkluusio toimii vain, jos taataan luokkaan riittävät resurssit tukea erityisoppilasta.

PISA-tulokset ovat laskussa ja lasten ja nuorten pahoinvointi on kasvanut. Seuraavalla hallituskaudella näihin tulisi löytää ratkaisuja lapsen etua ajatellen, Lisäksi tulee pitää huolta tarpeeksi pienistä opetusryhmistä ja työrauhasta opettajille, jotta he voivat keskittyä päätehtäväänsä.  Opettajat ovat tehtävissään oppimisen portinvartijoita, tänä vuonna teemana on opettajien hyvinvointi. Millaisena opettajan arki näyttäytyy yli kaksi vuotta kestäneen pandemian jälkeen?

⭐️ Mikä voimaannuttaa ja kuormittaa juuri nyt?

⭐️Miltä tulevaisuuden varhaiskasvatus ja opetus näyttävät?

⭐️Miten kolmiportaantuki toteutuu varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa?

#maailmanopettajienpäivä #koulutus #varhaiskasvatus #turvallisuus #työssäjaksaminen #ihmistälähellä