Tervetuloa teknologia- Tekoäly ja mobiilisovellukset nuorten mielenterveyden tukena

28.12.2021


Suomessa terveysteknologia on jo nyt terveyden tulevaisuutta ja siihen kohdistuu suuria kasvuodotuksia. Ala kehittyy nopeasti erityisesti älyteknologian myötä. Terveydenhuollon digitalisaatio ja terveysteknologia tarjoavat ratkaisuja tulevien vuosikymmenien haasteisiin myös terveyden edistämisessä ja preventiossa. Terveydenhuollon tulevaisuutta leimaa teknologisen kehityksen lisäksi palvelujärjestelmien ja sairaaloiden digitalisoituminen, jolla tavoitteena on taloudellisen kasvun ja säästöjen saavuttaminen. 

Viime aikoina nuorten jaksaminen ja mielenterveyden ongelmat ovat olleet runsaasti esillä. Maailman laajuinen koronapandemia on vain pahentanut nuorten tilannetta, kun sosiaaliset kontaktit ovat rajattuja ja yksinäisyys ja alakuloisuus ovat lisääntyneet huolestuttavasti. Yhä useammalla nuorella havaitaan masennusta ja ahdistuneisuutta. Jopa joka neljännellä nuorella on todettavissa mielenterveyden häiriö (THL 2019). Myös hoidon tarve on kasvanut räjähdysmäisesti, eikä palvelutarpeen lisääntymiseen ole aina pystytty vastaamaan. Nuorten syrjäytyminen ja nuorisopsykiatrian palvelujen tarve on saanut monet alan ammattilaiset sekä yhteiskunnalliset toimijat lyöttäytymään yhteen ja kehittämään yhdessä uusia palveluita auttamaan nuoria.

Terveydenhuollon digitalisaatio ja terveysteknologia tarjoavat ratkaisuja tulevien vuosikymmenien haasteisiin myös terveyden edistämisessä ja preventiossa. 

Myös terveysteknologian keinoin on lähdetty etsimään uusia keinoja haasteeseen vastaamiseksi. Jo nyt on laajalti käytössä mm. erilaisia mielialapäiväkirjasovelluksia osana mielenterveyden hoitoa. Niitä on tarjolla ilmaiseksi kaikille yleisimmille älypuhelimille. Niiden käyttö on tehty mahdollisimman helpoksi, eikä ne tarvitse erityisiä taitoja. Tällöin kuka tahansa voi itse osallistua mielenterveytensä arvioimiseen ja seuraamiseen. 

Mielenterveyden kannalta nuoruus on tärkeää aikaa, sillä useimmat psyykkiset sairaudet puhkeavat juuri nuoruudessa. Erityisesti opiskelijoiden joukossa ne ovat tavallisimpia terveyteen liittyviä ongelmia. Huolestuttavaa on se, että mielenterveyspalveluihin käytettävät resurssit eivät riitä vastaamaan palveluntarpeita. Nuorten mielenterveystyöhön tarvitaankin uusia matalan kynnyksen innovatiivisia ratkaisuja.

Nuorille sosiaalinen media ja eri applikaatiot ja virtuaaliapurit ovat helppokäyttöisiä, osa jokapäiväistä elämää ja tuoneet nuorten arkeen uusia kavereita, tavan kuluttaa aikaa ja uuden tavan kommunikoida. Täytyykin toivoa, että terveysteknologian ja mobiilisovellusten nopea kehittyminen juuri nuorten mielenterveyden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä jatkuu, sillä nuoret ovat kiinnostuneita käyttämään etäteknologiaa myös osana mielenterveystyötä ja kokevat etäteknologian käytössä olevan paljon enemmän hyötyjä kuin heikkouksia.

Nuorelle mielenterveyden ongelmista puhuminen ja kasvokkain avun hakeminen saattaa edelleen olla suuri kynnys, joten sovellusten avulla nuori voi saada apua oireisiinsa anonyymisti. Anonymiteetin lisäksi mobiilisovelluksien ja muun teknologian hyviksi puoliksi on katsottu niiden potentiaali parantaa mielenterveyspalveluiden saatavuutta, tehokkuutta ja edullisuutta. 

Nuorten terveyspalveluissa digitaaliset palvelut myös nopeuttavat oikeanlaisen avunpiirin pääsyä. Vaikka keskustelevan tekoälyn teknologian hyödyntäminen on suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa vielä alkutekijöissään, on mm. Mielenterveystalon virtuaaliapuri Millin tulokset lupaavia. Se on tuonut korona-arjessa nuorille keskusteluavun saamisen helpommaksi kuin koskaan.


Useimmiten mielenterveyden sovellusten käyttö on vapaaehtoista tapahtuen ilman terveydenhuollon valvontaa. Käyttäjän sitouttaminen ja käyttöön motivointi ovat siksi sovelluksen tärkeimpiä tehtäviä. Erityisesti ennaltaehkäisevät ja keskustelevaan tekoälyyn pohjautuvat interventiot voivat tulevaisuudessa lisääntyä, sillä verkkopohjaiset ratkaisut voidaan kohdistaa laajemmalle asiakasryhmälle ja niitä on helposti tarjottavissa eri kielillä. 

Mielenterveyssovellukset ovat uusi tapa edistää mielenterveyttä ja tarjoavat nuorille helposti omaksuttavia mahdollisuuksia hoitaa itseään. On siis tarpeen selvittää, mitkä sovellukset osoittautuvat samaan aikaan kliinisesti merkittäväksi vaikutuksiltaan ja mikä tekee niistä toimivia.