Tulevaisuuden päihdepalveluissa luodaan uudenlaista tukea päihderiippuvaisille- emme saa unohtaa myöskään päihderiippuvaisten läheisiä.

15.01.2022

Päihderiippuvuus on painajainen niin riippuvaiselle itselleen kuin läheisillekin. Sairauden vaikutukset aiheuttavat inhimillistä kärsimystä riippuvaiselle, hänen läheisilleen ja ympäristölle. Se katkoo ihmissuhteita, rikkoo parisuhteita ja tuhoaa työuria. Jonkun saa ryhtymään epätoivoisiin tekoihin aineita saadakseen.

Kukaan ei halua olla huumeongelmainen, alkoholisti tai lääkeriippuvainen. Riippuvuus ei kerro heikkoudesta, se voi muodostua lähes kenelle tahansa. Häpeää päihderiippuvuuksien ympäriltä tulee onnistua poistamaan, jotta avun pariin on helpompi hakeutua.

" Se tunne, että minusta välitetään aidosti."

Tulevaisuuden hoidon tavoitteena on auttaa tunnistamaan paremmin päihderiippuvuus, hyväksyä sairastunut ihminen potilaana ja löytää jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti sopivat ratkaisut ja menetelmät kuntoutumisen tueksi, oli se sitten kotona, vastaanotolla, etävastaanotolla. Kaikkia tulee kohdella yksilöllisesti ja työskentelyä rakentaa yhdessä asiakkaan kanssa hänen tilanteensa, toiveidensa, kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan. Tästä on hyötyä niin sairastavalle, läheiselle kuin hoitohenkilökunnallekin. Kenenkään ei tulisi menettää läheistään päihteille, eikä kenenkään tulisi joutua pelkäämään päihdeongelman kanssa kamppailevaa läheistään, saati menettämään terveyttään sen seurauksena.

Hyvinvointialueilla on tarjottava ja apua on saatava. Sitä on saatava tarvittaessa anonyymista ja niin että voit vain kävellä ovesta sisään hakemaan apua. Päihdekierteen katkaisun jälkeen potilas voi tarvita avomuotoista tai ympärivuorokautista päihdekuntoutusta. Mielenterveyspalveluissa on oltava tarjolla päihdekuntoutusta erilaisiin tarpeisiin. Kuntoutuksen tarkoitus on tukea potilaan päihteettömyyttä ja elämänhallintaa ja edistää hänen toimintakykyään. Päihderiippuvaisten läheisiä ei saa jättää yksin, vaan heidän on saatava myös apua. Tähän työhön vertaishenkilöt ja järjestöjen osaaminen tulee ottaa kiinteästi mukaan.

Päätöksenteon pohjalle tarvitaan tutkittua tietoa, jotta voidaan tehdä sellaisia päätöksiä, joilla päihdeongelmaisten hoitoon ja kuntoutukseen turvataan riittävät resurssit ja satsataan erityisosaamiseen. Oli kyse sitten lasten- ja nuorten päihdeongelmista, ikäihmisistä tai raskauden aikaisen päihdeongelman kanssa kamppailevista. Aluevaltuustoissa näistä asioista päätettäessä, tulee päättäjien käsittää kyseessä olevan sairaus. Turkuun rakennetaan uusi psykiatrinen sairaala, jonka kautta halutaan vähentää potilaiden stigmaa eli häpeäleimaa lisäämällä mielenterveysosaamista ja sosiaalista kanssakäymistä.

Hyvinvointialueilla on mahdollisuus rakentaa uutta - katkotaan ylisukupolvisia päihdehelvettejä ja varmistetaan apu jokaiselle.