Omaa osaamista on voitava kehittää myös työuran aikana

08.02.2023

Työelämän vaatimusten muuttuessa on tärkeää, että työikäisillä on mahdollisuus oman osaamisensa päivittämiseen ja kehittämiseen. Työnantajien roolia työpaikoilla tapahtuvassa jatkuvassa oppimisessa on lisättävä, jotta työntekijät voivat syventää ja laajentaa osaamistaan. Työelämälainsäädännön ja rahoituksen tulee kannustaa työpaikkoja järjestämään työtehtävät ja työolosuhteet siten, että omaa osaamista on mahdollista kehittää myös työsuhteen aikana.

Osaamisen kehittämisellä on tärkeä rooli myös työllisyysasteen nostamisessa ja työvoimapulaan vastaamisessa. SDP haluaa jatkaa Marinin hallituksen panostuksia jatkuvaan oppimiseen myös tulevalla vaalikaudella. Samalla on tärkeää avata keskustelu siitä, mikä on työnantajan velvollisuus työntekijöiden osaamisen kehittämisessä.

#30xOsaaminen #sdp #koulutus #työ