Varsinais-Suomessa tarvitaan paljon osaavaa uutta työvoimaa- huomioidaan myös yli 55 vuotiaat työnhakijat.

29.01.2023
Jotta myös Varsinais-Suomessa riittää osaavaa työvoimaa, on kiinnitettävä katseet työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Työmarkkinat tarvitsevat tekijöitä. Näin työllisyysaste nousee ja julkinen talous vahvistuu.

Yli 55-vuotiaat ovat yksi tärkeä ryhmä, jonka laajempi osallistuminen työmarkkinoille on tarpeen. Nykypäivänä ikääntyneet ovat entistä paremmassa kunnossa, ja heidän työkykynsä ylläpitoon kannattaa panostaa.

Eduskunta on hyväksynyt lain, jolla parannetaan työntekijöiden turvallisuutta työpaikolla. Jatkossa työnantajien velvollisuus on huomioida yksilöllisesti työntekijän edellytyksiä työhön ja tehdä tarvittaessa työsuojelutoimenpiteitä. Näin taataan työntekijöiden parempi turvallisuus ja terveys työssä. Lakiuudistuksen tavoitteena on vähentää varhaista työelämästä poistumista sekä edistää yli 55 vuotta täyttäneiden työssäjaksamista.


Jatkossa työnantajan tulee ottaa huomioon sekä työn fyysiset että psykososiaaliset kuormitustekijät. Työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa otetaan jatkossa huomioon työntekijän ikääntyminen. Lisäksi työntekijän ohjauksessa ja opetuksessa tulee huomioida työntekijän henkilökohtaiset edellytykset.
Esitys on osa Marinin hallituksen hallitusohjelman tavoitetta vahvistaa julkista taloutta työllisyysastetta nostamalla.


Työllisyysaste nousee, kun mahdollistamme työssä jaksamisen entistä pidempään. 

Muutokset astuvat suunnitelmien mukaan voimaan 1.6.2023.