Vaikutetaan Sote-palveluiden tulevaisuuteen yhdessä aluevaaleissa 2022.

14.12.2021

Meidän oma hyvinvointimme koskettaa jokaista, ja se on lähellä sydäntä. Miten voin, miten jaksan nyt ja tulevaisuudessa, kuinka saan hoitoa ja hoivaa, kun sitä tarvitsen? Tullaanko hädän tullen auttamaan ja kauanko avun saaminen kestää? Miten läheiseni voivat?


Olen ehdolla aluevaaleissa Sdp ehdokkaana. Näissä vaaleissa valitaan päättäjät, joiden tehtävänä on käynnistää toiminta hyvinvointialueella, taata mahdollisimman hyvät sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut sekä tehdä valintoja siitä, mihin rajalliset resurssit käytetään.

Hyvinvointialueella tehtävät päätökset vaikuttavat oleellisesti kaikkien Varsinais-Suomen alueella asuvien arkeen. Terveyskeskuspalvelut, neuvolapalvelut, kotipalvelu, erikoissairaanhoito, koulusairaanhoito ja sosiaaliohjaus ja pelastuspalvelut- nämä kaikki kuuluvat hyvinvointialueen vastuulle. Erityisesti hoitohenkilöstön jaksaminen ja saatavuus ovat suurena huolenaiheena. Aluevaaleissa on kyse valtava tärkeistä asioista, jotka vaikuttavat, jos eivät aivan suoraan meihin itseemme, niin johonkuhun meille läheiseen.

Sote-uudistus saattaa herättää monenlaisia ajatuksia. Hämmennystä, pelkoa, toivoa. Sote-uudistuksen toimeenpanossa ja aluevaaleissa on kuitenkin loistava tilaisuus olla mukana kehittämässä jotain uutta. Näillä vaaleilla on merkitys. On aika asennoitua myönteisesti tulevaan ja antaa mahdollisuus meitä kaikkia yhdistävälle uudistukselle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa Suomi jaetaan 21 alueeseen, jotka kantavat vastuun hoidon järjestämisestä. Äänestämällä aluevaaleissa  oman hyvinvointialueen ehdokasta, voit vaikuttaa siihen, millaiset henkilöt päätöksiä tekevät. Näissä vaaleissa ja tulevassa aluevaltuustossa olemme maakunnan asialla, katsomme kokonaisuutta, emme yksittäisiä kuntia poteroistamme. Sosiaali- ja terveyspalveluja tulee olla saatavilla kattavasti jokaisen kunnan alueella riippumatta siitä, onko kunnan alueelta edustajaa aluevaltuustossa.

Julkaisen lähiviikkoina ehdokas sivuillani kampanjateemani eli ajatuksiani siitä, mitä Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluille sekä pelastustoimelle pitäisi tehdä.