Valtion taloutta tulee tasapainottaa pääosin talouden ja työllisyyden kasvulla, ei menoleikkauksilla ja heikentämällä sosiaaliturvaa.

26.02.2023

Tiedämme, että suurin osa velasta on otettu niin korona pandemian kuin energiakriisin vuoksi. Meillä on pandemian jäljiltä niin hoito- kuin osaamisvelkaa, jotka kasvattavat tulevaisuuden menoja ja pienentävät kasvua, jos niitä ei hoideta nyt. On vastuullista politiikkaa keskustella velkaantumisesta ja pohtia aidosti keinoja velkaantumisen taittumiseen.

Velkaantumista arvosteleva oppositio on vain unohtanut kertoa puheissaan, että on kannattanut lähes poikkeuksetta niin koronapandemian kriisinhoidossa kuten myös muiden menolisäysten kohdalla hallituksen toimia. Pahimman kriisin keskellä oikeisto on esittänyt haluavansa leikata heikoimmassa asemassa olevien toimeentulosta, se ajaisi ison osan suomalaisista vielä pahempaan tilanteeseen. Leikkaukset kohdistuisivat voimakkaasti vielä heikommassa asemassa oleviin ja lapsiperheisiin, näin lapsiperheköyhyys lisääntyisi.

Valtion velasta puhuttaessa ja tehtäessä vertailuja on kuitenkin huomioitava aina myös yksityinen velkaantuminen sekä muut velan muodot. Samoin ilmastonmuutoksen torjumatta jättäminen tulee kalliiksi myöhemmin, mutta synnyttää työtä nyt, jos uskallamme investoida. Vaihtoehdot ovat selvät, halutaanko toivoa vai kurjuutta?

Oikeisto haluaa taittaa velkaantumisen leikkauksilla. SDP:n arvovalinta on, että julkista taloutta vahvistetaan pikemminkin talouskasvun, työllisyyden, hallinnon tehostamisen ja veropohjien tiivistämisen kautta. Haluan, että olemme valmiita sopeuttamiseen varmistaen samalla Suomen vahvan kasvun ja työllisyyden, jolloin julkinen talous tasapainottuu ja pystymme pitämään kaikki mukana.

Julkista taloutta tulee tasapainottaa pääosin talouden ja työllisyyden kasvulla, ei siis menoleikkauksilla ja sosiaaliturvaa heikentämällä. Uskon Suomeen ja täällä toimiviin yrityksiin ja haluan olla edistämässä niiden pärjäämistä julkisilla investoinneilla, näin myös velkaantuminen saadaan loppumaan. Pandemian jäljiltä hyvinvointivaltion tulee ottaa isoin vastuu ihmisten ja yritysten puolesta ja sen ansiosta aiemmista kriiseistä poiketen työllisyys ja kasvu ovat kehittyneet paljon paremmin.

Verotuksella pitää vahvistaa julkista taloutta kokonaisuutena. Taloustilanteen niin salliessa palkkojen verotusta voidaan keventää, kunhan hyvinvointivaltion edellytykset, riittävät palvelut ja perustoimeentulo, pystytään turvaamaan ja emme joudu heikentämään jo kriisissä olevaa julkista terveydenhuoltoa. Painopistettä työn verotuksesta on siirrettävä omistamisen verotukseen, näin verotuloja voidaan kerätä nykyistä enemmän muualta. Verotuksen oikeudenmukaisuutta on vahvistettava edelleen, onkin ensisijaisesti tärkeää veropohjan tiivistäminen puuttumalla muun muassa veronkiertoon ja aggressiiviseen verosuunnitteluun.