Vammaislain uudistus etenee- STM on julkaissut lakia koskevan mietintönsä

26.01.2023
Sosiaali- ja terveysvaliokunta oli tänään saanut valmiiksi mietintönsä ja julkaissut esityksen poikkeuksellisesti uutta vammaispalvelulaista perustuslakivaliokunnan arviointia varten. On hienoa huomata, että neurokirjon ihmiset saadaan myös vihdoin esityksen myötä vammaispalvelulain alle.

Lakiesitys on herättänyt huolta alusta lähtien mm. asiakasmaksuja, ikääntymisrajoitusta, hengityshalvauspotilaita sekä erityistä tukea tai henkilökohtaista apua koskien. Haasteet on tiedostettu ja prosessista halutaan saadaan avoimempi, jotta järjestöt ja muut asiantijat pääsevät tutustumaan ja antamaan jo nyt evästyksiään.

Muutoksia alkuperäiseen esitykseen on tullut muutamia. Hengityshalvauspotilaiden oikeus ylläpitokorvausta vastaavaan korvaukseen säilyykin. Sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää aiemmin esitetyn ikärajauksen poistoa oikeudesta saada vammaispalvelulain mukaisia palveluita. Tämä tarkoittaa, että myös 65 vuotta täyttäneet vammaiset ovat edelleen oikeutettuja vammaispalveluihin.

Vammaisten lapsen oikeuksia alkuperäisestä esityksestä poiketen parannetaan, sillä lapsen mielipiteen selvittämistä ja oikeuksien toteuttamista lapsen asuessa kodin ulkopuolella vahvistetaan. Lapsella tulee olla oikeus koulunkäyntiin myös asuessaan muualla kuin kotona.

Kodin ulkopuolella asuvan lapsen asumisen kustannusten enimmäismäärää alennetaan aiemmasta esityksestä niin, että nyt esitetyn mukaan se ei saa ylittää 500e/kk. Kyseinen maksimi määräytyisi jokaisen kohdalla niin, että niiden jälkeen lapselle on jäätävä kuukausittainen käyttövara eikä maksu saa johtaa toimeentulotuen tarpeeseen.Tämä toivotaan arvioitavan huolella perustuslakivaliokunnassa. 

Lasten aamu- ja iltapäivätoiminta säädetään maksuttomaksi aiemmin esitetyn maksullisuuden sijaan. Järki tämän suhteen voitti. 

Jatkossa vammainen henkilö voi osallistua työssäkäynnin, työtoiminnan tai työllistämistä edistävän toiminnan ohella myös päivätoimintaan. Enää nämä eivät sulje toisiaan pois, kuten aiemmin esitettiin.


Päivätoiminnan matkat ehdotetaan myös maksuttomaksi niille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa tai jotka eivät voi toimintarajoitteensa vuoksi käyttää julkista liikennettä. Muutoin maksu olisi julkisen liikenteen mukainen.

Vuoden 2026 alusta lähtien esitetään vammaispalvelulain pohjaesitystä muutettavaksi niin, että myös vaikeimmin vammaisella henkilöllä on määrällisesti yhdenvertainen oikeus saada vapaa-ajallaan apua kuin henkilökohtaiseen apuun oikeutetulla vammaisella. Tämä on tärkeä vammaisen perusoikeuksia vahvistava muutos. 

Myöskään erityisen osallisuuden tuen saaminen ei edellytä enää, että vammaisen henkilön on kyettävä aktiiviseen osallistumiseen vapaa-ajan tilanteissa.

Toivottavasti nämä muutosehdotusten myötä vammaispalvelulaki saadaan tällä hallituskaudella maaliin. Olen koko ikäni vaikeasti vammaisten äidin lapsena joutunut taistelemaan äitini oikeuksien puolesta ja katsonut vierestä kuinka ystävien vammaisten lasten tarpeiden puolesta ei aina ole menty helpoimman kautta.

 

Kun äitini vielä eli lupasin hänelle, että omassa poliittisessa päättäjän roolissa pyrin ajamaan vammaisten oikeuksia. On vihdoin muutoksen aika, vammaisten oikeudet ansaitsevat tulla paremmin huomioiduksi.


#vammaispalvelulaki #vammaistenoikeudet