Viattomien lasten päivää vietetään tänään.

28.12.2022
Tänään vietetään viattomien lasten päivää. Vaikka päivän historia on kristillisessä perinteessä, saa viattomien lasten päivä minut miettimään lasten ja nuorten hyvinvointia yhteiskunnassamme.

Usein ajatellaan, että lapsiperheköyhyys ei koske meitä, korkean elintason maata. Mutta kyllä se koskee, jos lapsilla ei ole varaa siihen elintasoon, jota täysivaltainen toimiminen yhteiskunnassa tänä päivänä vaatii. Olen syvästi huolissani lapsiperheiden pärjäämisestä tässä taloudellisesti vaikeassa ajassa, jossa hinnat nousee ja epävarmuus kasvaa. Tutkimukset osoittavat, että lapsena koetulla köyhyydellä on pitkäaikaiset kielteiset ja eriarvoistavat vaikutukset.

Vaikka suurin osa Suomessa asuvista lapsista ja nuorista voi hyvin, eriarvoisuus heidän hyvinvoinnissa on syventynyt. Huonosti voivat lapset ja nuoret voivat yhä huonommin. Eriarvoisuutta vastaan on toimittava. 


Yksi asia on kuitenkin selvä. Meidän tulee panostaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseen. Siksi lasten kohdalla säästöt ja leikkaukset eivät ole mielestäni oikein, ei nyt eikä tulevana hallituskautena.

Tämän kauden hallitus on tehnyt merkittäviä panostuksia, jotka tukevat perheitä. Toisen asteen koulutuksesta on tehty aidosti maksutonta ja joulun alla perheille maksettiin mm. ylimääräinen lapsilisä, jolla tuettiin perheitä kustannusten noustessa.

Panostuksia lapsiin ja nuoriin on jatkettava. Erityisesti nyt pitää huolehtia, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja riittävä rahoitus varmistetaan. On varmistettava riittävät oppilashuollon resurssit, jotta lapsia ja nuoria voidaan tukea heidän normaaleissa kasvuympäristöissään. Tulevaisuudessa on tähdättävä siihen, että varhaiskasvatuksesta tehdään kaikille maksutonta.

Uutisissa on jo tämän syksyn aikana tullut vastaan monta ikävää ja huolestuttavaa tapausta mm. kiusaamisesta ja kouluväkivallasta. Uutisiin nousseet tapaukset ovat kuitenkin jäävuoren huippuja ja niistä puhutaan, kun rikos on jo tapahtunut.

 

Vaikka valtaosa nuorista voi edelleen hyvin eri mittareiden kautta tarkasteltuna, emme voi jättää huonosti voivia nuoria yksin. Miten voimme jatkossa ennaltaehkäistä tämän kaltaisia tapahtumia? Miten voisimme auttaa nuoria voimaan paremmin? Meidän on löydettävä yhdessä ratkaisuja väkivallan ja koulukiusaamisen estämiseksi.


Monissa kunnissa taloudellisten paineiden vuoksi nuorisotyön resursseja on vähennetty, joka on ollut lyhytnäköistä toimintaa. Meidän tulee kohdistaa taloudellisia resursseja myös nuorisotyöhön, koulutukseen sekä parantaa mahdollisuuksia hakea ja saada viipymättä apua, kun lapsi ja nuori sitä tarvitsee. 

 

Ennaltaehkäisyyn on panostettava jatkossa enemmän ja perustason palvelujen pitää olla helpommin ja nopeammin saatavilla. Palveluiden hyvä saavutettavuus ja tutut työntekijät mm. mielenterveyspalveluissa helpottavat yhteydenottoa. Tarvitsemme entistä enemmän vahvempaa yhteistyötä kotien, viranomaisten, oppilaitosten ja nuorisotyötä tekevien ammattilaisten kanssa. 

Lapsuus ja nuoruus luovat pohjaa elämälle. Lapsia ja nuoria ei pystytä suojelemaan tarpeeksi hyvin, ellei näitä toimenpiteitä toteuteta.

Haluaisin aidosti päästä lainsäädännön tasolla avaamaan uuden ikkunan, josta käsin voisin vaikuttaa päätöksiin, joilla vaikutetaan lasten ja nuorten asemaan yhteiskunnassamme. Kunnilla on edelleen tärkeä tehtävä lasten lähtökohtaerojen tasaajina, mutta tarvitsemme siihen vahvaa yhteiskunnan tukea. Haluan työskennellä tämän tavoitteen hyväksi. Lapsiin panostaminen on investointi tulevaisuuden Suomeen.

 

#eduskuntavaalit2023 #hyvinvointi #hyvinvointialue #varsinaissuomi #palvelut #terveys #perhepalvelut #lapset #nuoret #mielenterveys #hoitoonpääsy #kätilöstäkansanedustajaksi #niinaeduskuntaan