Vauhditetaan vihreää siirtymää

10.02.2023

Elinkeinoelämä ja laaja joukko asiantuntijoita ovat yhtä mieltä siitä, että Suomen tuleva talouskasvu kannattaa rakentaa vihreän siirtymän vauhdittamiseksi.

🌳 Vihreä siirtymä tarkoittaa muutosta kohti ympäristöllisesti kestävämpää taloutta ja kasvuun, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin, kuten öljyyn.

Muutos vaatii vahvaa osaamista ja siksi Suomen pitää panostaa myös tulevina vuosina koulutukseen. Suomalaisilla yrityksillä on paljon osaamista mm. kiertotalouden innovaatioista ja tähän osaamiseen pitää entisestään panostaa.